Afasiforbundet i Norge

E-læringskurs om afasi modul 2 – Behandling og rehabilitering ved afasi

Ønsker du å lære mer om afasi? Ta Afasiforbundets e-læringskurs!

Denne modulen handler om behandling og rehabilitering ved afasi. Temaene som gjennomgås er:

  • Rettigheter og oppfølging for personer med afasi
  • Kartlegging av personer med afasi
  • Utsiktene til bedring etter afasi
  • Afasirehabilitering – oppstart og innhold
  • Prinsipper i veiledning og afasirehabilitering
  • Afasi og flerspråklighet

Det er to versjoner av modul 1, hvor den ene inkluderer spørsmål, eksamen og kursbevis ved bestått eksamen og den andre uten spørsmål, eksamen og kursbevis. Du velger hvilket kurs du ønsker å ta.

Tema for neste modul er «Kommunikasjon med afasirammede». Følg med på afasi.no og facebook-siden vår for mer informasjon.

E-læringskurs modul 1 – Hva er afasi?

Ønsker du å lære mer om afasi? Ta Afasiforbundets e-læringskurs.

I «Modul 1 – Hva er afasi?» vil vi gjennomgå en rekke temaer innen afasifeltet:

Hjernen og plastisitet, hva er afasi, årsaker til afasi, ulike typer afasi, Brocas afasi, Wernickes afasi, global- og anomisk afasi.

Det er to versjoner av modul 1, hvor den ene inkluderer spørsmål, eksamen og kursbevis ved bestått eksamen og den andre uten spørsmål, eksamen og kursbevis. Du velger hvilket kurs du ønsker å ta.

Om du har spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt med oss på:

afasi@afasi.no eller 22 42 86 44

Lykke til!

Bruk av nettbrett som hjelpemiddel – Idéhefte

Her kan du laste ned et idehefte som viser hvordan en kan bruke iPad og iPhone som et hjelpemiddel i hverdagen når en har fått afasi eller andre kommunikasjonsvansker.

idehefte ver2

 Heftet har blitt til på bakgrunn av erfaringer fra kurs i bruk av nettbrett for voksne med afasi våren 2015. Prosjektet er resultat av et ExtraStiftelsen prosjekt i 2015: Kommunikasjon er så mangt.

Det er også laget en film med små glimt fra innholdet i heftet:

Se film

Filmer om afasi

En film om afasi

I denne informasjonsfilmen får vi en introduksjon til afasi. Vi møter afasirammede, pårørende og fagpersoner som deler sine afasierfaringer med oss. Filmen gir også tips og råd til kommunikasjon med ...
Les Mer…

Afasihverdag

AfasihverdagHva er egentlig afasi? Og hvordan preger afasi hverdagen?Ved hjelp av midler fra Helsedirektoratet har Afasiforbundet i Norge laget en film.I Afasiforbundets film, kalt “Afasihverdag”, møter du Ole Henrik, Jan ...
Les Mer…