Afasiforbundet i Norge

Afasiposten 2-2017

AFASIposten 2-2017 Interactive.PDF

ISSN 0803-2467
Ansvarlig utgiver:
Afasiforbundet i Norge
Torggata 10
0181 Oslo
Tlf: 22 42 86 44
E-post: afasi@afasi.no
www.afasi.no
Kontortid:
Mandag – fredag
kl. 09.00 – 15.00
Endring av adresse?
Ta kontakt med
Afasiforbundet på
telefon eller epost.
Forbundsstyret:
Hogne Jensen – leder
Inghild Bjørgestad
– nestleder
Styremedlemmer:
Trond Børseth
Sigrid Helene Lund
Eivind Dybendal
Redaktør:
Marianne Brodin
Annonser, layout
og produksjon
Cox Oslo AS
Pilestredet 75D
0354 Oslo
www.cox.no
Tlf. 22 59 90 07

Afasiposten 1-2017

AFASIposten 1-2017 Interactive.PDF

ISSN 0803-2467
Ansvarlig utgiver:
Afasiforbundet i Norge
Torggata 10
0181 Oslo
Tlf: 22 42 86 44
E-post: afasi@afasi.no
www.afasi.no
Kontortid:
Mandag – fredag
kl. 09.00 – 15.00
Endring av adresse?
Ta kontakt med
Afasiforbundet på
telefon eller epost.
Forbundsstyret:
Hogne Jensen – leder
Inghild Bjørgestad
– nestleder
Styremedlemmer:
Trond Børseth
Sigrid Helene Lund
Eivind Dybendal
Redaktør:
Marianne Brodin
Annonser, layout
og produksjon
Cox Oslo AS
Pilestredet 75D
0354 Oslo
www.cox.no
Tlf. 22 59 90 07

Afasiposten 4-16

AFASIposten_4-2016_4

ISSN 0803-2467
Ansvarlig utgiver:
Afasiforbundet i Norge
Torggata 10
0181 Oslo
Tlf: 22 42 86 44
E-post: afasi@afasi.no
www.afasi.no
Kontortid:
Mandag – fredag
kl. 09.00 – 15.00
Endring av adresse?
Ta kontakt med
Afasiforbundet på
telefon eller epost.
Forbundsstyret:
Hogne Jensen – leder
Inghild Bjørgestad
– nestleder
Styremedlemmer:
Trond Børseth
Sigrid Helene Lund
Eivind Dybendal
Redaktør:
Marianne Brodin
Annonser, layout
og produksjon
DRD DM, Reklame
& Design
Pilestredet 75D
0354 Oslo
www.drd.no
Tlf. 22 59 90 07

Afasiposten 3-2016

AFASIposten Nr. 3-2016 Last ned som PDF

ISSN 0803-2467
Ansvarlig utgiver: Afasiforbundet i Norge
Torggaten 10, 0181 Oslo

Besøksadresse: Torggaten 10, 2 etg.
Tlf: 22 42 86 44
E-post: afasi@afasi.no
Websider: www.afasi.no

Kontortid: Mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00

Forbundsstyret:
Hogne Jensen – leder
Inghild Bjørgestad – nestleder

Styremedlemmer:
Trond Børseth
Sigrid Helene Lund
Eivind Dybendal

Redaktør: Marianne Brodin

Annonser, layout og produksjon
DRD DM, Reklame & Design Pilestredet 75D
0354 Oslo
www.drd.no
Tlf. 22 59 90 07

Afasiposten 2-2016

Afasiposten Nr. 2-2016_Last ned som PDF

AFASIPOSTEN ISSN 0803-2467
Ansvarlig utgiver: Afasiforbundet i Norge
Torggaten 10 0181 Oslo

Besøksadresse: Torggaten 10, 2 etg.
Tlf: 22 42 86 44
E-post: afasi@afasi.no
Hjemmesider: www.afasi.no

Kontortid: Mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00

Forbundsstyret:
Hogne Jensen – leder
Inghild Bjørgestad – nestleder

Styremedlemmer:
Eivind Dybendal
Trond Børseth
Sigrid Helene Lund

Redaktør: Marit Aarøy Aasen

Omslagsfoto: Fotolia

Afasiposten 1-2016

Afasiposten nr 1 – 2016 – Last ned som PDF

AFASIPOSTEN ISSN 0803-2467
Ansvarlig utgiver: Afasiforbundet i Norge
Torggaten 10,  0181 Oslo

Besøksadresse: Torggaten 10, 2 etg.
Tlf: 22 42 86 44
E-post: afasi@afasi.no
Hjemmesider: www.afasi.no
Kontortid: Mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00

Forbundsstyret:
Ellen Borge – leder
Lisbet Eide – nestleder

Styremedlemmer:
May Britt Kløverød
Trine Marie Hagen
Inghild Bjørgestad

Redaktør: Marit Aarøy Aasen Omslagsfoto: Fotolia

AFASIPOSTEN 4-15

Afasiposten 4-15.PDF

ISSN 0803-2467
Ansvarlig utgiver:
Afasiforbundet i Norge
Torggaten 10
0181 Oslo
Besøksadresse:
Torggaten 10, 2 etg.
Tlf: 22 42 86 44
E-post: afasi@afasi.no
Hjemmesider: www.afasi.no
Kontortid:
Mandag – fredag
kl. 09.00 – 16.00
Forbundsstyret:
Ellen Borge – leder
Lisbet Eide – nestleder
Styremedlemmer:
May Britt Kløverød
Trine-Marie Hagen
Inghild Bjørgestad
Redaktør:
Marit Aarøy Aasen
Omslagsfoto:
Fotolia.com

Afasiposten 3-15

Afasiposten 3-15

ISSN 0803-2467
Ansvarlig utgiver:
Afasiforbundet i Norge
Torggaten 10
0181 Oslo
Besøksadresse:
Torggaten 10, 2 etg.
Tlf: 22 42 86 44
E-post: afasi@afasi.no
Hjemmesider: www.afasi.no
Kontortid:
Mandag – fredag
kl. 09.00 – 16.00
Forbundsstyret:
Ellen Borge – leder
Lisbet Eide – nestleder
Styremedlemmer:
May Britt Kløverød
Trine Marie Hagen
Inghild Bjørgestad
Redaktør:
Marit Aarøy Aasen
Omslagsfoto:
Fotolia.com

Afasiposten 2-15

Afasiposten 2-15.PDF

ISSN 0803-2467
Ansvarlig utgiver:
Afasiforbundet i Norge
Torggaten 10
0181 Oslo
Besøksadresse:
Torggaten 10, 2 etg.
Tlf: 22 42 86 44
E-post: afasi@afasi.no
Hjemmesider: www.afasi.no
Kontortid:
Mandag – fredag
kl. 09.00 – 16.00
Forbundsstyret:
Ellen Borge – leder
Lisbet Eide – nestleder
Styremedlemmer:
May Britt Kløverød
Trine Marie Hagen
Inghild Bjørgestad
Redaktør:
Marit Aarøy Aasen
Omslagsfoto:
Fotolia