Afasiforbundet i Norge

Brosjyremateriell

Samtaler om helse

Samtaler om helse

Her kan du laste ned PDF: Samtalefolder_2018 enkeltsider (print) ...
Les Mer…
Afasi hva nå?

Afasi hva nå?

Her kan du laste ned Afasi - hva nå? Brosjyren beskriver ulike typer afasi og litt om rett til rehabilitering ...
Les Mer…
Kommunikasjonsstrategier i bilder

Kommunikasjonsstrategier i bilder

Tegningene viser fem råd som kan være nyttige å bruke når man skal snakke med en person som har afasi.  De kan ...
Les Mer…
Flyer om digitalisering

Flyer om digitalisering

Digitaliseringen presenteres ofte som en vei til delaktighet for alle. Men digitale systemer skaper hindringer og utenforskap i samfunnet for mange ...
Les Mer…

Afasi hva nå?

Brosjyren gir lettfattet informasjon om hva afasi er, hva som er viktig når du har fått afasi, hvem Afasiforbundet er ...
Les Mer…
Folder - Spise- og svelgevansker, dysfagi

Folder – Spise- og svelgevansker, dysfagi

Laget av logopeder ved Logopedtjenesten Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus. Folderen ble opprinnelig publisert som del av et undervisningsopplegg. Her kan ...
Les Mer…
Loading...