Afasiforbundet i Norge

Tekststørrelse

A A A

Brosjyremateriell

Flyer om digitalisering

Flyer om digitalisering

Digitaliseringen presenteres ofte som en vei til delaktighet for alle. Men digitale systemer skaper hindringer og utenforskap i samfunnet for mange ...
Les Mer…

Afasi hva nå?

Brosjyren gir lettfattet informasjon om hva afasi er, hva som er viktig når du har fått afasi, hvem Afasiforbundet er ...
Les Mer…
Folder - Spise- og svelgevansker, dysfagi

Folder – Spise- og svelgevansker, dysfagi

Laget av logopeder ved Logopedtjenesten Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus. Folderen ble opprinnelig publisert som del av et undervisningsopplegg. Her kan ...
Les Mer…
Hva er afasi - hefte

Hva er afasi – hefte

Her finner du et forståelig hefte om afasi, som er skrevet for personer som selv har afasi. Heftet er finansiert ...
Les Mer…
Brosjyre om afasi - samisk

Brosjyre om afasi – samisk

Brosjyre om afasi finnes på mange språk. Her kan du laste ned samisk. Afasibrosjyre - samisk ...
Les Mer…

SLAG, AFASI OG LIVSKVALITET: SALK-39

Livskvalitets-mål for voksne med afasi. Afasiforbundet i Norge mottok midler til et prosjekt kalt ”Å ha noe å si – ...
Les Mer…
Loading...