Velkommen til Afasiforbundet i Norge   Click to listen highlighted text! Velkommen til Afasiforbundet i Norge

Afasiforbundet i Norge

Hjerneslagkampanje videreføres som nasjonal dugnad

Det videre arbeidet med kampanjen blir koordinert av LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) og LHL Hjerneslag.

– Fortsatt kommer pasienter for sent til diagnostisering og behandling ved hjerneslag. Det er flere årsaker til det, blant annet manglende eller usikker kunnskap om symptomer og ikke stor nok bevissthet på hvor viktig det er å ringe 113 umiddelbart når symptomer oppstår. Derfor må opplysningsarbeidet fortsette, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Flere kjenner igjen symptomene

Helsedirektøren viser til at selv om det fortsatt er en jobb å gjøre, har arbeidet – blant annet gjennom Prate, Smile, Løfte-kampanjen – gitt resultater. I forrige hovedkampanjeperiode økte andelen som kjenner til symptomene på slag fra 62 prosent til 72 prosent av befolkningen, viser pre og posttest utført av Helsedirektoratet.

Tidsfaktoren er kritisk

Ved hjerneslag, som enten er hjerneinfarkt forårsaket av blodpropp eller hjerneblødning, er tidsfaktoren kritisk. Hjerneceller som ikke får blodtilførsel dør etter rundt fem minutter, og det går tapt om lag to millioner hjerneceller hvert minutt ved hjerneinfarkt.

 

Hovedsymptomene på slag er at man plutselig får problemer med å prate, smile eller løfte armene. Da skal man umiddelbart ringe 113 for å komme raskt til diagnostisering og eventuell behandling, om det viser seg å være slag.

– Forskjellen på å komme tidlig og sent kan være liv og død, eller et liv med eller uten alvorlige utfall som lammelser, kognitiv svikt og behov for varig pleie og omsorg, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Kontinuerlig kunnskapsspredning

Den nasjonale befolkningsrettede hjerneslagsymptomkampanjen Prate, Smile, Løfte skal nå videreføres som en nasjonal dugnad av helseforetak, ulike fagmiljøer og frivillige organisasjoner. Idéen er at et slikt samarbeid mellom ulike aktører skal bidra til godt synlige kampanjeperioder og til et kontinuerlig informasjons- og kunnskapsspredningsarbeid mellom større nasjonale kampanjer i regi av Helsedirektoratet.

Kilde: Helsedirektoratet

Afasiforbundet til Stortinget

Et mer rettferdig og forsvarlig rehabiliteringstilbud i Norges kommuner, samt i spesialisthelsetjenesten var noen av kravene Afasiforbundet i dag la frem på høring for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I forbindelse med et oppfølgingsspørsmål fikk vi også anledning til å redegjøre for de hårreisende resultatene logopedundersøkelsen fra 2017 avslørte, nemlig store geografiske forskjeller med hensyn til logopedtilbud til personer med afasi og FOR mange kommuner med dårlig dekning. Afasiforbundet krever at politikerne tar grep!

Her kan du titte på høringen i Stortinget.

Hogne Jensen og Marianne Brodin  sammen med Parkinsonforbundet, LHL Hjerneslag, Hjernerådet og Epilepsiforbundet. Viktige saker ble tatt opp og organisasjonene utfylte og supplerte hverandre på en god måte.

 

Spørsmål til Bent Høie

Før stortingsvalget i 2017 slo Afasiforbundet i Norge og LHL Hjerneslag alarm om det manglende tilbudet til personer med afasi. Nå vil stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland vite hvordan helseminister Bent Høie vil bidra til å bedre tilbudet om språkhjelp til personer med afasi, og hvordan han vil sørge for at flere logopeder blir tilgjengelige ute i kommunene for å drive opptrening med pasienter som får språkvansker etter en hjerneskade. Takk til LHL Hjerneslag og Tellef Inge Mørland for ha bidratt til å få denne saken til Stortinget.

Tellef Inge Mørland, Arbeiderpartiet, Aust-Agder

Lenke til skriftlig spørsmål på Stortinget

Her kan du lese svaret fra Helse- og omsorgsminister Bent Høie:

Lenke til svar fra Bent Høie

Språk og følelser hos barn

Barn med språkvansker har større sannsynlighet enn andre for å utvikle emosjonelle vansker som angst og depresjon, og motsatt. Det viser en ny doktorgradsavhandling ved Universitetet i OsloCand.psychol Siri Helland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Longitudinal associations between language difficulties and internalizing problems

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Discuss how epidemiological studies can contribute to the understanding and treatment of social and emotional developmental problems

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Bedømmelseskomité

  • Postdok Minna Torppa, University of Jyväskylä, Finland

  • Professor Karl Henry Jacobsen, NTNU, Trondheim

  • Professor Francisco Pons, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Tilmann von Soest

Veiledere

  • Kristin Gustavson, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis II ved Psykologisk institutt, UiO
  • Professor Espen Røysamb, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Link til nettsiden: https://www.sv.uio.no/psi/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2018/helland

Slagforum lansert

Pressemelding / uttalelse fra Afasiforbundet i Norge, LHL Hjerneslag, Landsforeningen for slagrammede (LFS) og Norsk forening for slagrammede (NFS), 29. oktober 2018 (Verdens hjerneslagdag):

I Norge er vi fire brukerorganisasjoner for slagrammede og pårørende. Nå har vi dannet Slagforum for å gjøre det enklere for helsemyndigheter og helsepersonell å forholde seg til at vi er flere aktører som representerer samme grupper. Heretter skal de som ønsker kontakt med oss som brukerorganisasjoner kunne ta kontakt med Slagforum, så skal vi selv sørge for koordineringen oss i mellom.

Gjennom to møter har vi drøftet situasjonen på hjerneslagområdet. Selv om vi er forskjellige, har vi det viktigste felles: Hensynet til slagrammede og pårørende. Den er overordnet alt annet. Deres interesser er tjent med at vi samarbeider tettere enn i dag, og det er det vi nå skal gjøre gjennom dette forumet.

Som samarbeidsmodell har vi valgt et forum som skal møtes til et større arbeids- og beslutningsmøte to ganger i året med to representanter fra hver organisasjon. Lederskapet skal gå på omgang for to år av gangen. Forumet styres etter konsensusprinsippet. Mellom halvårlige møter koordineres aktiviteter som man blir enige om skal være felles eller interessepolitisk arbeid, gjennom kontakt på e-post, telefon eller adhoc-møter.

Organisasjonene fortsetter som selvstendige organisasjoner med egne medlemmer, aktiviteter og informasjon.

I første omgang tenker vi å avgi felles høringsuttalelse til pakkeforløp hjerneslag fase 2, jobbe felles med utvalgte interessepolitiske saker – slik som bedre rehabiliteringstilbud for slagrammede – bidra til å videreføre Helsedirektoratets symptomkampanje Prate, Smile, Løfte og ha noen større felles markeringer og arrangementer.

Noen aktuelle kampsaker framover blir:

  • Øke kunnskapen om symptomer på hjerneslag
  • Bedre og mer helhetlig informasjon til slagrammede og pårørende
  • Styrke rehabiliteringstilbudet for slagrammede i spesialisthelsetjenesten og i kommunene
  • Styrke oppfølgingstilbudet for slagrammede og pårørende i kommunene

 

Samarbeidet starter med en felles studietur sammen med Helsedirektoratet og Frank Becker, klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus, til Danmark for å se på hva som fungerer bra i dansk slagrehabilitering og hva som eventuelt kan overføres til Norge.

Landsforeningen for slagrammede (LFS) har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF), mens LHL Hjerneslag – som er en del av LHL – Afasiforbundet i Norge og Norsk forening for slagrammede (NFS) er alle tre medlemmer i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Samtlige fire organisasjoner er medlemmer i Hjernerådet.

For mer informasjon:

Hogne Jensen, leder i Afasiforbundet i Norge, mobil 991 68 021

Tommy Skar, generalsekretær i LHL Hjerneslag, mobil 905 06 449

Roger Amundsen, leder i Landsforeningen for slagrammede, mobil 489 99 797

Kjell Inge Skarbø, leder Norsk forening for slagrammede, mobil 907 43 008

 

Gratis medlemskap ut året!

Lenke til innmelding: https://afasi.no/kontakt-oss/bli-medlem/  

Vi sender faktura i 2019.

Du kan også ringe 22 42 86 44 eller sende epost til afasi@afasi.no

Foto: Shutterstock

Slagkafé om språkforstyrrelser etter hjerneslag, Ski, 17.oktober

Hva er afasi og hvordan leve med afasi?

Logoped og leder i Afasiforbundet,  Hogne Jensen, holder foredrag og svarer på spørsmål.

Finstadtunet, Kråkstadveien 45, Ski, 17.10. kl. 14-16:

Møtet er åpent for alle interesserte – enkel beverting.

Vi ønsker påmelding til hjerneslag@lhl.no eller

mobil 90506449.

Velkommen!

Arrangør: LHL Hjerneslag/LHL Follo/Afasiforbundet i Norge

Kommunikasjonsstrategier i bilder

Tegningene viser fem råd som kan være nyttige å bruke når man skal snakke med en person som har afasi.  De kan brukes av alle som ønsker råd om hvordan de skal snakke med personer som har afasi.

Her kan du laste ned PDF:

Kommunikasjonsstrategier i bilder

 

Mer om prosjektet

Tegningene er utviklet av en prosjektgruppe i nettverket Afasiforum 3, i regi av Statped. Hensikten med bildene er at personer som ikke vet så mye om afasi raskt skal kunne få noen grunnleggende råd om afasi og kommunikasjon.

Tanken med prosjektet var å lage informasjonsmateriell om afasi og kommunikasjon til helsefagarbeidere og ufaglærte vikarer som jobber på institusjoner og i hjemmetjenesten i kommunene. Gruppa har utviklet tegninger av fem kommunikasjonsråd i samarbeid med illustratør Ole Gunnar Mortvedt Isager, med støtte fra Afasiforbundet og Statped sørøst.

Tegningene kan brukes av alle som ønsker råd om hvordan de skal snakke med personer som har afasi. Dette kan være familie og venner, helsepersonell eller andre som møter personer med afasi. Logopeder kan også ha nytte av bildene når de veileder andre om afasi og kommunikasjon.

Bildene viser fem råd som kan være nyttige å bruke når man skal snakke med en person som har afasi. Det er viktig å huske på at siden afasi kan arte seg svært forskjellig fra person til person, så vil ikke samtlige av rådene være like aktuelle for alle. Det finnes også andre gode råd, som vi ikke har fått plass til her.

Bildene til venstre har en rød bakgrunn eller noe rødt i seg. Disse tegningene viser hva du ikke bør gjøre, eller hva som kan være vanskelig for mange personer med afasi. Bildene til høyre har grønn bakgrunn eller noe grønt i seg. Disse viser hvordan du kan kommunisere på en god måte, og hva som kan være lurt å huske på.

Vil du eller noen du kjenner lære mer om afasi og kommunikasjon? Da viser vi til følgende:

E-læringskurs: Afasiforbundets nye e-læringskurs finner du på nettsidene www.afasi.no. Modul 3 i e-læringskurset har et særlig fokus på afasi og kommunikasjon.

Artikkelserie: Praktiske råd om det å snakke sammen. Av Margit Corneliussen, Line Haaland-Johansen, Eli Qvenild og Marianne Lind. Artikkelserien ble nylig trykket på nytt i Afasiposten i 2015-2017.

Bok: Afasi og samtale. Gode råd om kommunikasjon. Av Margit Corneliussen, Line Haaland-JohansenMonica I. K. KnophMarianne Lind og Eli Qvenild, 2014. Artikkelserien over er basert på denne boka.

Folder: Afasi – praktiske råd om det å snakke sammen. Av afasiteamet, Bredtvet kompetansesenter, 2006. Folderen kan lastes ned fra Statped sine nettsider www.statped.no.

Click to listen highlighted text!