Afasiforbundet i Norge

Informasjonspakke

For mange som blir rammet av afasi og deres pårørende er tilgangen på god informasjon tidlig i forløpet viktig. Ofte kan mangel på informasjon en klar vei videre være svært belastende både for den afasirammede og deres pårørende.  Vi håper at informasjonspakken kan være til hjelp og bidra til å lette litt på usikkerheten og belastningene som en livsendrede situasjon ofte innebærer.
Alle nye medlemmer får tilsendt informasjonspakken gratis.

Fagpersoner kan bestille opptil 10 stk gratis. Porto belastes for antall over 10 pakker.

Informasjonspakken inneholder:

  • Brosjyrer om afasi
  • ”Gi Tid” kort
  • Afasiforbundets medlemsblad ”Afasiposten”

Bestill i nettbutikken vår eller send en epost til afasi@afasi.no

Afasi og videokonsultasjon

Vi vil gjerne ha kontakt med logopeder og personer med afasi som har positive erfaringer med logopedbehandling som videokonsultasjon. Dette kan bli en liten sak  i Afasiposten. Ta kontakt med annika@afasi.no om dere har noen positive historier og noen  som vil dele erfaringene sine.

Bakgrunnsinformasjon:
På grunn av situasjonen med korona-viruset kan logopeder nå  gjennomføre konsultasjoner uten fysisk kontakt med pasientene. Helfo har utarbeidet en midlertidig forskrift som gir rom for videokonsultasjon. Den inneholder blant annet informasjon om at videokonsultasjoner skal gjøres i henhold til informasjonssikkerhet og på bestemte plattformer. Denne gjelder foreløpig fram til 1. september 2020.

 

 

Veiledningstjeneste for rehabilitering

På grunn av den pågående og kritiske situasjonen med spredning av koronavirus kan det være usikkerhet knyttet til ulike rehabiliteringstilbud. Sunnaas Sykehus tilbyr derfor nå en utvidet veiledningstjeneste for rehabilitering.

Denne tjenesten nåes på tlf. 66 96 96 96, og er for pasienter, pårørende, helsepersonell og særlig fastleger. Veiledningstjenesten bemannes av fagpersoner ved Sunnaas sykehus.

Les gjerne mer her: Om utvidet veiledningstjeneste for rehabilitering

 

Afasivennlig informasjon om Covid-19

Her finner du informasjon om Covid-19 som er tilpasset personer med afasi.

Last ned: Afasivennlig info om Covid-19, Norsk, bokmål

Vi oppfordrer alle til å respektere og følge rådene og veiledningene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Mer  informasjon om Korona finner du på helsenorge.no

Ta vare på deg selv og andre, og gjør hyggelige ting hjemme og i nærområdet.

Afasiforbundet er tilgjengelig på telefon 22 42 86 44 og epost afasi@afasi.no for alle spørsmål du måtte ha.

Kilde: Afasiteamet ved Statped

HAST skåringsark

 

Haukeland afasi-screeningtest (HAST) er en mye brukt screeningtest for å avdekke språklige afatiske vansker, og spesielt den delen som omfatter screening av lette til moderate afatiske vansker blir mye brukt i klinisk praksis. I Norsk Tidsskrift for Logopedi 4/2018 kunne vi lese om arbeidet med å lage arbeidet med å utarbeide veiledende normer slik at screeningtesten kan bli lettere å vurdere (Dalåmo og kolleger, 2018). Nå foreligger endelig normene og kan lastes ned her:  HAST skåringsark

Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

Folk bor i hele landet vårt. Hvis noen trenger rehabilitering med språkproblemer etter hodeskader, svulster, hjerneslag eller andre hjernesykdommer, behøver de logoped. Ifølge Afasiforbundets logopedundersøkelse for 2019 viser at 62,7 % av norske kommuner ikke har offentlige logopeder til voksne.
Hvor mange kommuner har offentlige logopeder til voksne? Og når det gjelder de kommunene som faktisk har logoped, hvor høy stillingsprosent har de?

Bent Høie svarer at logopeder er en viktig yrkesgruppe for pasienter som er i et rehabiliteringsløp hvor hjernens språksenter er skadet. Alle kommuner skal ha tilbud om logopedtjenester. Slik er det ikke i dag. De ulike måtene å finansiere og organisere tjenestetilbudet på har bidratt til uklare ansvarslinjer. Les hele svaret i lenken nedenfor.

Spørsmål til Helse- og omsorgsminister Bent Høie