Afasiforbundet i Norge

Om stønad til logopedbehandling, oppdatert 01.07.22

Etter helse- og omsorgstjenesteloven har kommunene ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til de som oppholder seg i kommunen. For å oppfylle ansvaret skal kommunen etter lovens § 3-2 nr. 4 og 5 tilby utredning, diagnostisering og behandling, og sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. Logoped- og audiopedagogtjenester kan inngå som nødvendige tjenester i tilbudet om habilitering og rehabilitering.

Rundskriv – rammene for stønadsordningen for logoped og audiopedagogbehandling

 

 

Afasidagene på Statped 2022

Afasidagene er en praksisrettet konferanse om afasi.

Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning.

Målgruppen er logopeder og andre fagpersoner som arbeider med personer med afasi. Kurset er tilpasset praktikere, men vil også være relevant for deg som forsker innen afasifeltet.

Konferansen holdes på Statped, Hovseter 10. – 11. november 2022.

Her finner du mer informasjon og lenke ti l påmelding: Afasidagene 2022

 

 

Nytt magasin fra Hjernerådet

Har du fått med deg at årets utgave av magasinet Min hjernehelse er kommet fra trykkeriet?

Vi er så stolte av bladet vårt! Det håper vi du også er. Min hjernehelse er på en måte alle medlemmene i Hjernerådet sitt blad, selv om flere av dere har deres egne publikasjoner.

Årets utgave har litt av alt; fagstoff, intervjuer med mennesker som lever med hjernesykdom, temaartikler og småstoff. Hovedintervjuet er med Solveig Lomsdal som har svulst på hjernen. – Er du i en krise, er det viktig å sove, spise og få frisk luft. Næring og søvn er det viktigste. Får du ikke det, har du ingen sjanse til å stå i det du skal gjennom den første tiden. Så vil jeg anbefale deg å komme deg ut i frisk luft. Selv går jeg ut uansett vær. Det er bra mentalt, om så bare fem eller ti minutter i hagen, sier Solveig Lomsdal til Min hjernehelse.

Her finner du et skjema for gratis abonnnement på Min hjernehelse.

På bildet: Påtroppende generalsekretær Henrik Persen og avtroppende generalsekretær Aud Kvalbein.

Foto: Hjernerådet

 

 

Afasiforbundet blir en del av LHL

På landsmøtet vårt 20. – 22. mai vedtok vi å slå oss sammen med LHL fra 1. januar 2023.  Styret har gjort grundige forberedelser de siste månedene og var enstemmige i å innstille på sammenslåingen.  Vi er trygge på at landsmøtet fikk et godt beslutningsgrunnlag.  Etter gode diskusjoner og mange spørsmål valgte landsmøtet å stemme for styrets innstilling med stort flertall.

Vedtaket ble at Landsmøtet i Afasiforbundet i Norge går inn for å slå seg sammen med LHL. Et ekstraordinært landsmøte i september skal gjøre det formelle vedtaket.  Dette blir behørig annonsert. LHL Hjerneslag vil da få navnet LHL Hjerneslag og Afasi.

Dette vil være et stort steg i riktig retning for afasisaken. Vi slår oss sammen med en organisasjon med stor tyngde, både organisatorisk og interessepolitisk. Det er viktig å forene alle krefter som kan forenes i kampen for et bedre liv og styrking av rettighetene til slagrammede og mennesker med afasi.

LHL har 250 lokallag som blir tilgjengelig for våre medlemmer mot de 21 som Afasiforbundet har i dag. Dette vil gi våre medlemmer et bredere tilbud. Mennesker med afasi som bor steder hvor det ikke finnes en afasiforening kan også få et tilbud. Lokalforeninger som ønsker å fortsette som før kan gjøre det til evig tid, så lenge de har aktiviteter og tilbud til mennesker med afasi. Foreninger som vil slå seg sammen med et lokallag i LHL får anledning til det. Det skal jobbes med å etablere flere lokale aktiviteter og afasimøteplaser.  LHL skal utvide sin rådgivningstjeneste med afasikompetanse, og det skal satses mer på informasjon og likepersonsarbeid. Ikke minst skal det interessepolitiske arbeidet styrkes.

LHL har mange medlemmer med afasi og hjerneslag fra før. De er på ingen måte ukjent med afasi, men vi skal bidra med kompetanse inn i organisasjonen, ikke minst fordi vår generalsekretær får en viktig oppgave med å følge opp lokalforeningene og utvikle aktivitetene. I tillegg vil også flere i LHLs administrasjon jobbe med afasisaken etter sammenslåingen.

Det går mot lysere tider. God sommer!

Vennlig hilsen fra
Yngve Seterås
Forbundsleder

 

Samlivskurs på nett

Å leve sammen med afasi kan være utfordrende både for personen som har blitt rammet av språkvanskene og for pårørende. Språkvansker hos en av partene i en relasjon, vanskeliggjør kommunikasjon for begge. På denne nettsiden får du konkrete tips og råd om kommunikasjon i nære relasjoner i form av videoforedag med logoped, psykolog og intervju med et par hvor den ene har afasi.

Her finner du nettsiden: samlivskurs.afasi.no

Vi har også laget et hefte: «Samliv og afasi». Der får du konkrete tips om kommunikasjon i nære relasjoner, råd om seksualitet og samliv og historier fra virkeligheten. Heftet kan bestilles gratis i nettbutikk på afasi.no

Samlivskurset og heftet er et samarbeid med Statped. Støttet av Stiftelsen Dam.

 

 

Telelogoped Sunnaas Sykehus HF

Sunnaas sykehus HF gjennomførte i 2021 og 2022 et innovasjonsprosjekt om telelogopedi der målet er utvikle en bærekraftig tjenestemodell på logopedi på avstand som kan settes i drift. Afasiforbundet har deltatt som brukerrepresentant i prosjektet.

Bakgrunn

Sunnas sykehus har siden 2012 jobbet med å utvikle løsningen i form av utprøvings- og forskningsprosjekter (språktrening rett hjem). Dette har gjort at vi har utstrakt erfaring med tjenesten i prosjektform og påvist nytteeffekt for pasienten. Modellen vi har jobbet med tar for seg en synkron telerehabiliteringsløsning, dvs. språktrening ved logoped til afasirammet per videokonferanse.

Mål

Målsetting i prosjektet var å få tjenesten over fra prosjekt til en modell for vanlig drift.

I løpet av prosjektperioden har vi

 • utviklet, utprøvd og levert en bærekraftig tjenestemodell for telemedisinsk språktrening ved afasi
 • sett på barrierer for å få tjenesten fra prosjekt over til klinisk drift, noen fokusområder har vært helselogistikk, teknologi, logopedtjenesten, bærekraftighet og del av et helhetlig hjemmesykehus
 • sett på og utviklet modellen i sammenheng med andre utviklinger, både på Sunnaas sykehus, regionalt og nasjonalt
 • utprøvd modellen i et samarbeid mellom Sunnaas sykehus, Afasiforbundet i Norge, Norsk Logopedlag lokallag Østfold, Statped, Sykehuset Østfold og Indre Østfold kommune, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og tjenestedesigner.

Sluttrap​port

​Prosjektsammensetning

Prosjekteier

Sveinung Tornås, innovasjonssjef Sunnaas sykehus

Prosjektleder

Sonja Erlenkamp, innovasjonsrådgiver Sunnaas sykehus

Prosjektkoordinator

Iselin Partee, logoped Sunnaas sykehus

Referansegruppen

Ledes av Frank Becker, klinikkoverlege Sunnaas sykehus og består av representanter fra alle samarbeidspartnere:

 • Sunnaas sykehus
 • Afasiforbundet i Norge
 • Norsk Logopedlag lokallag Østfold
 • Statped
 • Sykehuset Østfold
 • Indre Østfold kommune
 • Universitetet i Oslo
 • tjenestedesigner
 • Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus’ akuttavdelinger for utprøvingen

Foto: Sunnaas Sykehus HF

Kilde: Telelogoped – Sunnaas sykehus

Nettverksmøte – telelogopedi for logopeder (Teams)

Velkommen til nettverksmøte onsdag 22. juni 2022 kl. 17.30 – 18.30 (Teams).

Denne gangen har vi invitert Hege Eiklid til å holde foredrag. Hun er grunder i innocom.no som utvikler løsninger innenfor rehabilitering basert på videokommunikasjon.  Løsningene er enkle å bruke, basert på Pasientskys helseplattform og videokonsultasjon via Join, Norsk Helsenett.

Logopeder trenger ikke å ha brukt telelogopedi for å være med i nettverket. Vi trenger både erfarne og de som vil lære mer.

Facebook gruppe: Nettverk for logopeder som er interessert i telelogopedi | Facebook

Dette nettverket har bakgrunn i prosjektet «Telelogoped»,  som har sett på hvordan telelogopedi kan bli et fast, pasientvennlig og bærekraftig tilbud, spesielt for å dekke behovet for intensiv språktrening etter slag. Deltakere: Sunnaas Sykehus i samarbeid med Sykehuset Østfold, Afasiforbundet, Østfold kommune, Statped, Universitetet i Oslo og flere private logopeder.

Meld deg på her. Du får tilsendt Teams-lenke til møtet noen dager i forveien.

Påmelding teams
Fornavn
Etternavn
reCAPTCHA

Landsmøte i Afasiforbundet

Afasiforbundet arrangerer landsmøte 20. – 22. mai. I forkant av landsmøtet inviterer vi som vanlig seminar fra fredag 20. mai kl. 13.00 til lørdag 21. mai lunsjtid.  Vi har satt sammen et program som vi håper er interessant for mange. Invitasjon – landsmøte 2022

Fredag åpner vi landsmøtet med foredrag av Jan Schwencke. Foredraget heter «Kunsten å mestre livet når hodet halter».  Han vil også ta noen låter fra sin nyeste CD «Fortell». Vi har  invitert logoped Therese Mathers til å snakke om erfaringer fra afasi og likepersonsarbeid i frivillig sektor i England og Canada. Lørdag 21. mai starter vi dagen med foredrag av Bjørn Hatterud. Han er kulturskribent, kunstkritiker, kurator og musiker. I 2021 fikk han kritikerprisen for sitt sterke og kritiske bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemmede i Norge.  Vi skal også høre historien om en flyulykke og veien videre, fortalt av Nils Magne Røstum, leder i Afasiforeningen for Trøndelag. I tillegg skal vi orientere om egne prosjekter i Afasiforbundet og årets logopedundersøkelse.

Arrangementet finner sted på Quality Airport Hotel på Gardermoen, Jessheim Nord, Lokeveien 7, 2067 Jessheim.

Foreningene betaler en egenandel på kr 1.500 for hver valgte delegat. Afasiforbundet dekker resten av hotelloppholdet for delegatene fra fredag til søndag. Afasiforbundet dekker 60% av reisekostnader  for delegater som har over kr 1000,- i reisekostnader.

Påmelding sendes på epost: afasi@afasi.no innen 19. april. Gi beskjed om tilrettelegging og eventuelle allergier ved påmelding.

Saksdokumenter sendes ut til foreningene senest 5. april.

Velkommen på landsmøte med Afasiforbundet.  Vi håper å treffe mange av dere.