Velkommen til Afasiforbundet i Norge   Click to listen highlighted text! Velkommen til Afasiforbundet i Norge

Afasiforbundet i Norge

Afasiforbundets logopedundersøkelse 2019

Om du er logoped eller jobber med afasi i det daglige håper vi at du tar deg tid til å svare. https://no.surveymonkey.com/r/GSZFZ8N

Om du vil være med å fremme behovet for flere logopeder i Norge både kommunalt og i andre instanser er det viktig at du bidrar.

Vi kommer med flere spørreundersøkelser til ulike målgrupper som skal brukes for å fremme behovet for logopeder lokalt under årets kommunevalgkamp, i møter med politikere og andre relevante instanser.

 

Verv en afasivenn!

Det er mange som trenger noen å treffe og dra på aktiviteter/turer sammen med. Fram til 30. juni har lokalforeningene våre en vervekampanje. Kontakt gjerne din nærmeste lokalforening og vær med og støtt dem.

 Liste over lokalforeninger med kontaktpersoner


Priser for medlemskap i Afasiforbundet:

Kr 250 for hovedmedlem
Kr 100 for husstandsmedlem
Kr 200 for støttemedlem

Kampanjen varer til 30. juni 2019.

Lykke til!

 

Hilsen fra
Afasiforbundet i Norge

Velkommen til landsmøte!

Afasiforbundet arrangerer  landsmøte  25. og  26. mai. Vi inviterer også til inspirasjonskurs fredag ettermiddag og lørdag formiddag. Vårt ønske at du skal bli litt inspirert i hverdagen og kanskje få noen nye ideer..  Selve landsmøtet starter lørdag etter lunsj og avsluttes søndag ved lunsjtid. Velkommen!

Fredag 24. mai:

Registrering og kaffe/rundstykker kl. 14.00. Kurset starter kl. 15.00

 • Afasi, hverdagsmestering, aktivitet, rehabilitering og musikk v/Audun Myskja – lege, forfatter og musikkterapeut
 • Siste nytt fra Hjernerådet v/daglig leder Aud Kvalbein, Hjernerådet
 • Nytt om prosjekter v/Afasiforbundet

Lørdag 25. mai:

Kl. 0930: God morgen

 • Forskning på hjerneslagsbehandling og diagnostisering. Hva gjøres nå og veien videre v/Helge Bugge Fagerheim, Norsk Luftambulanse
 • Om rollen som pårørende v/Yngve Seterås
 • Hverdagsaktiviteter med afasi v/Annika N. de Leon og Eivind Dybendal
 • Tips om å søke midler, litt om ExtraExpress v/ Hogne Jensen, Afasiforbundet

Lunsj

Landsmøte fra kl. 1430 – 1730. Middag kl. 19.00

Søndag 26. mai

 • Landsmøte 09.30 – 12.00
  Vi avslutter med lunsj.

Priser

Konferansepakke pr. døgn:  Kr 1.800
Ankomst fredag med middag og avreise etter lunsj søndag: kr 3.600

Fredag «dagpakke» (kun foredragene):                  kr 500
Lørdag «dagpakke» (kun foredragene inkl lunsj):  kr 500


Sted

Quality Airport Hotel Gardermoen, Jessheim Nord.


Påmelding
Epost til afasi@afasi.no eller tlf. 22 42 86 44 innen 12. april 2019

Velkommen til inspirerende kurs og landsmøte!

Invitasjon som PDF:

AFASI_landsmøte_invitasjon2019

 

Foto: Shutterstock

Slagorganisasjoner samarbeider

Afasiforbundet i Norge, Landsforeningen for slagrammede (LFS) og LHL Hjerneslag har ett mål: Ivareta interessene til de slagrammede og pårørende på en effektiv og god måte. Alle tre organisasjoner har i noen uker sammen med Norsk forening for slagrammede (NFS) arbeidet med å etablere et slagforum som skal koordinere slagorganisasjonenes kontakt med helsemyndighetene, og gjennomføre felles tiltak og arrangere felles aktiviteter når det er naturlig. NFS har etter styremøte 28. januar trukket seg fra dette arbeidet uten begrunnelse. – Vi beklager at ikke alle vil delta videre, da vi sikre på at vi vil gjøre hverdagen enklere for slagrammede, pårørende, helsepersonell og helsemyndigheter ved å stå sammen. Men vi tre – LHL Hjerneslag, LFS og Afasiforbundet – må ta ansvar å jobbe sammen videre, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag, leder Roger Amundsen i LFS og leder Hogne Jensen i Afasiforbundet. De tre, sammen med Aksjonsgruppa for bedre slagrehabilitering, vil levere felles høringssvar til Helsedirektoratet på pakkeforløp hjerneslag fase 2. Afasiforbundet, LFS og LHL Hjerneslag vil også ha felles arrangement under Arendalsuka og stå sammen på stand under den store nasjonale konferansen om hjerneslag i Oslo Kongressenter i februar.

Temamøter på Aker sykehus

Slagrammede og pårørende er hjertelig velkomne til vårens temamøter 2019.

Temamøte 1:  Fredag 25. januar  kl. 11:00 – 13:30

 • Usynlige vansker – skjulte vansker og utfordringer i hverdagen. Ved ergoterapeut

Temamøte 2:  Fredag  8. mars kl. 11:00 – 13:30

 • Anbefalt kosthold for slagrammede. Temaet er tilrettelagt for slagrammede både med og uten svelgevansker. Ved klinisk ernæringsfysiolog og logoped

Temamøte 3:  Fredag 24 mai kl. 11:00 – 13:30

 • Fysisk trening etter hjerneslag. Ved fysioterapeut

Læringstilbudet er et samarbeid mellom Afasiforeningen i Oslo og omegn, Slagrammedes forening i Oslo, Enhet for rehabilitering og Lærings- og mestringssentret i Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus.

Temamøtene er gratis. Det er ikke nødvendig å melde seg på i forkant.

Sted: Oslo Universitetssykehus HF, Aker Sykehus Lærings- og mestringssenteret – bygg 41 B

Se brosjyre og plakat som kan lastes ned her.

Illustrasjon: Simon Brun

Søk ExtraStiftelsen-midler!

Drømmer du om å bli overrasket med at du får midler til ditt prosjekt? I juni kan det bli din tur. Vårens søknadsrunde for Helse- og ExtraExpress-prosjekter er åpen og vi vil svært gjerne ha søkere.

Om Helseprosjekter

Formålet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge og som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Alle kan søke om støtte til helseprosjekter, men søknaden må sendes fra eller i samarbeid med en frivillig organisasjon. Afasiforbundet er medlem i ExtraStiftelsen og dermed godkjent søkerorganisajson.

Søknadsfristen er 1. mars.

Om ExtraExpress

ExtraExpress er en ordning for ExtraStiftelsens medlemsorganisasjoner. Afasiforbundet er medlem. Det er  fortrinnsvis lokale lag og foreninger som kan søke om midler til aktiviteter og tiltak.

Gjennom ExtraExpress kan du søke om prosjektmidler til mindre og lokalbaserte helseprosjekter. Dette kan for eksempel være midler til lokale treningsgrupper, ulike type kurs, samlinger og aktiviteter, utstyr som bidrar til aktivitet og frivillighet, eller lignende. Prosjektet bør basere seg på frivillig innsats og bidra til lokal aktivitet, tilrettelegging eller mestring.

Søknadsfristen er 15. mars.

Hvordan søke?

Tilgang til søknadsskjemaer, og innloggingsinformasjon til søknadsportalen ExtraWeb, får du av Afasiforbundet.

Les retningslinjene før du går i gang: https://www.extrastiftelsen.no/sok/

Du er velkommen til å ta kontakt med oss når som helst om du har spørsmål og ønsker å søke.

hilsen fra
Afasiforbundet i Norge

Marianne Brodin eller Annika N. de Leon, tlf. 22 42 86 44, epost: afasi@afasi.no

Nytt tilbud for pasienter med ervervede språkvansker i Helse Vest

Fra 2019 vil det bli tilbudt intensiv senfase språktrening ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Rehabiliteringsklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

 Målgruppen for intensivspråktrening i gruppe er personer som har fått afasi etter ervervet hjerneskade.  Afasi innebærer vansker med å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive. Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi. Hovedmålet med treningen er å bedre talespråket.

Henvisning og vurdering

For å delta på senfase språktrening må man enten bli henvist fra fastlege/behandlende lege, eller bli vurdert som aktuell for deltagelse under primærrehabilitering. Det bør ha gått minst 3-6 måneder etter hjerneskaden.

Deltagerne må kunne si eller gjenta noen ord, og ha utholdenhet og kapasitet til et daglig treningsprogram på 3 timer medspråktrening, i tillegg til noe fysisk aktivitet i gruppe. Tilbudet er lagt opp som et dagtilbud. Deltagerne må være motivert for et krevende treningsprogram.

Språktreningen er ikke egnet ved progressive tilstander som demens eller andre tilstander med funksjonssvikt i sentralnervesystemet.

Alle leger kan henvise pasienter til programmet. Henvisninger til deltagelse i programmet bør inneholde følgende opplysninger:

 • generelle helseopplysninger
 • aktuell sykehistorie
 • funksjonsnivå og hjelpebehov i dagliglivets aktiviteter (ADL)
 • en kort beskrivelse av språkvanskene
 • en beskrivelse av hvilke behandlingstiltak/tilbud pasienten har mottatt/mottar knyttet til språk
 • en beskrivelse av hvilke andre behandlingstiltak/tilbud pasienten har mottatt/mottar
 • logopedrapport vedlegges

Henvisningsrutiner

1. Før

Aktuelle pasienter vil ut fra henvisning bli innkalt til en poliklinisk vurdering for samtale og kartlegging. Utfra dette vurderes eventuell deltagelse, og hvilken gruppe som kan være aktuell. Gruppene settes sammen etter type eller grad av språkvansker.

2. Under

Gjennomføring, del 1

Språktreningen foregår i gruppe på tre afasirammede og en logoped, samt assistent ved behov. Det gjennomføres tre timer daglig språktrening over en periode på tre uker. Det vil i tillegg være andre aktiviteter ila dagen der bruk av språket også har fokus, undervisning om aktuelle tema, samt ukentlig involvering av pårørende. Første og siste dag går med til testing av den enkelte deltager.
Programmet er basert på mengdetrening og gradvis økning i vanskelighetsgrad. Hovedformålet med treningen er å bedre talespråkproduksjon. Metoden er utformet som et kortspill der det gjelder å samle par. Kortspillet følger en fast struktur og deltagerne mottar hjelp til å produsere så fullstendige setninger som mulig. Deltagerne sitter bak små skjermer og oppfordres til å bruke talespråk fremfor kroppsspråk eller annen alternativ kommunikasjon. 

Gjennomføring, del 2

3. Etter

Oppfølging

Etter avsluttet opphold ferdigstilles en logopedrapport med konklusjon. Denne sendes hver enkelt deltager og til logoped i hjemkommunen. Det utarbeides i tillegg en epikrise som sendes til fastlege/henvisende instans. Deltagerne oppfordres til å fortsette å bruke det verbale språket aktivt i hverdagen. Det anbefales i utgangspunktet at en får videre oppfølging av logoped i hjemkommunen etter endt opphold.

Les hele infoskrivet fra Haukeland Universitetssykehus:

Infoskriv ISST

Medlem i Afasiforbundet?

Afasiforbundet i Norge er åpent for alle interesserte og jobber for at personer med afasi og deres pårørende skal få en bedre afasi-hverdag.

Som medlem får du:

 • Medlemskap i en lokalforening med muligheter for sosiale aktiviteter
 • Kontakt med likepersoner, både pårørende og personer med afasi
 • Mulighet til i å delta på kurs
 • Tilgang til rådgivningstjeneste og kontakttelefon med hjelp og informasjon om rettigheter
 • Medlemspriser på en del materiell

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål:

Telefon 22 42 86 44 eller afasi@afasi.no

Her kan du melde deg inn:

Click to listen highlighted text!