Afasiforbundet i Norge

Spørreundersøkelse til logopeder om afasibehandlingsprogrammer og ressurser

Collaboration of Aphasia Trialists (CATs) arbeidsgruppe 4 holder for tiden på med en spørreundersøkelse til logopeder i hele verden om hvilken tilgang til de har til afasibehandlingsprogrammer og ressurser, hvordan de velger ut, og hva logopeder opplever av eventuelle hindringer eller fordeler med tilgang til afasiressurser.

Spørreundersøkelsen er initiert og etisk godkjent i Australia, og  den foregår helt anonymt og trenger dermed ikke godkjenning av NSD i tillegg (skriftlig kommunikasjon med NSD).

Vi håper logopeder i Norge kan bidra med mange viktige svar.

Lenke til undersøkelsen

Konttaktperson: Dr Jade Dignam  j.dignam@uq.edu.au

Kontaktperson i Norge:
Melanie Kirmess
Førsteamanuensis, ISP, UiO/Logoped MNLL

Informasjon på engelsk. Appendix A_ATF Recruitment flyer 2021

Webinar om telelogopedi i samarbeid mellom Sunnaas Sykehus og Afasiforbundet 30. august

Vil du vite mer om telelogopedi eller har du lyst til å bidra med dine erfaringer? Vi ønsker både brukere av telelogopedi og de som ikke har brukt tjenesten, både pasienter, logopeder og andre fagpersoner velkommen til et webinar om temaet.

Videokonsultasjon (telelogopedi) kan supplere tradisjonell ansikt-til-ansikt trening med logoped. Bruk av videokonferanse har store muligheter og kan gjøre rehabiliteringstilbudet mer tilgjengelig. Telelogopedi passer ikke for alle, men kan være et godt supplement til tradisjonelle logopedtimer for mange pasienter.

Webinaret er basert på prosjektet «Telelogoped» som er et samarbeid mellom Sunnaas Sykehus, Afasiforbundet, Logopedlag i Østfold (før det ble avviklet), UiO, Statped, Sykehuset Østfold og Indre Østfold kommune. Målet er å utvikle, utprøve og levere en bærekraftig tjenestemodell for telemedisinsk språktrening ved afasi.

Vi ønsker å få kontakt med interesserte i bruk av telelogopedi ved afasi for å utveksle erfaringer. Også alle som bare ønsker å vite mer om temaet, er velkommen til å delta.

Tidspunkt: Mandag 30. august kl. 18.00 -19.00
Lenke til påmelding: Webinar på Zoom 

Bidragsytere:

Sonja Erlenkamp, Innovasjonsrådgiver og leder for kompetansegruppe «Afasi» ved Sunnaas sykehus HF
Iselin Partee, Logoped MNLL, Sunnaas Sykehus HF
Melanie Kirmess, logoped MNLL og førsteamanuensis, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
Frank Becker, klinikkoverlege og førsteamanuensis, Sunnaas Sykehus HF og Universitetet i Oslo

 

Ikke-digitalt koronasertifikat

Nordmenn som ikke bruker PC, mobiltelefon eller nettbrett, kan bestille og få tilsendt koronasertifikatet, opplyser regjeringen. Fra 24. juni kan de som de som ikke har anledning til å bruke det digitale sertifikatet ringe til Helfo og få tilsendt et sertifikat i posten.

HelseNorges Korona-Informasjonstelefon:   815 55 015

Hverdager kl. 08:00 – 15:30

Mer informasjon på om koronasertifikat:  HelseNorge

Skriv fra Helsedirektoratet:  Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Publisert 24. juni 2021

Har du en idé til et prosjekt?

Da kan du søke Helse-midler fra Stiftelsen DAM gjennom Afasiforbundet. Neste søknadsfrist er 15. september.

Formålet med Helse er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge og som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Helse-prosjekter omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Her kan du lese mer om søknadsprogrammet:

Om programmet

Søknadsbeløp er kr 30.000 til totalt kr 1.400.000.

Her kan du lese mer om forskningsprogrammet:
Om programmet – Stiftelsen Dam

Ekspress  er mindre prosjekter (opptil kr 30.000) du kan søke gjennom lokalforeningene våre.
Ler mer her: Om programmet – Stiftelsen Dam

Ta kontakt med oss for mer informasjon og opprettelse av søknadsskjema. Tlf. 22 42 86 44 eller epost afasi@afasi.no

 

Tilbud på medlemskap!

Nå kan du melde deg inn i Afasiforbundet for kr 75,- ut året! Ved innmelding får du tilsendt en velkomstpakke med heftet «Hva er afasi», Afasiposten, brosjyrer og afasikort.  (Vanlig pris er kr 300 og 100 for husstandsmedlemmer).

Innmelding:  Fyll ut skjema her

  • Vi jobber interessepolitisk med saker som kan bedre situasjonen til mennesker med afasi.
  • Vi har mange likepersoner, både personer med afasi og pårørende.
  • Vi arrangerer kurs og støtter lokalforeningenes virksomhet.
  • Medlemskap i Afasiforbundet gir også rett til å bli medlem i en lokalforening.
  • Som medlem eller støttemedlem mottar du årlig 4 nummer av Afasiposten.
  • Rabatt på materiell
  • Som nytt medlem i Afasiforbundet får du halv pris på Klar Tale lettlestavis nettutgave i ett år.
  • Som medlem av Afasiforbundet kan du benytte deg av hotellavtaler Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, har forhandlet fram. Les mer her: FFO hotellavtaler
  • 20% rabatt på PC-support hos Digifix. Les mer her. Digifix tilbud juni 2021