Velkommen til Afasiforbundet i Norge   Click to listen highlighted text! Velkommen til Afasiforbundet i Norge

Afasiforbundet i Norge

Pårørendekurs 19. – 20. oktober

Afasiforbundet inviterer til kurs for pårørende. Som pårørende er det viktig å ha kunnskap om afasi og om tilrettelegging av kommunikasjon. Det er viktig å ha reflektert rundt sin egen rolle som pårørende og hvordan man best mulig kan ta vare på seg selv.
Logoped fra Statped Ingvild Winsnes og nevropsykolog Hilde Bergersen fra Sunnaas tar oss gjennom helgen, og det blir både foredrag, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Tid: Lørdag 19. oktober – søndag 20. oktober 2019
Pris: Egenandel kr 500

Invitasjon til pårørendekurs 19. -20. oktober 2019

Ipad/nettbrettkurs 2. – 3. november

Afasiforbundet inviterer til kurs i bruk av iPad/nettbrett. Vi kan love nyttig kunnskap om hvordan du kan bruke iPad/nettbrett i hverdagen.

Temaer:

  • Bruk av iPad/nettbrett i hverdagen
  • Grunnleggende ferdigheter
  • Brukerkontoer
  • Facebook og andre sosiale medier
  • Internett
  • Nettvett og sikkerhet
  • Apper for aktivitet og språktrening hjemme

Sted:        Park Inn Oslo Airport West, Museumsveien 26
Tid:            Lørdag 2. november kl. 1030 – søndag 3. november kl. 1500.
Pris:           Egenandel kr 500,-

IInvitasjon-nettbrettkurs 2. – 3. november 2019Invitasjon-nettbrettkurs 2. – 3. november 2019

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 42 86 44 eller epost: afasi@afasi.no om du er interessert.

Velkommen på kurs!

 

Foto: Shutterstock

Tilbudspris på medlemskap!

Nå kan du bli medlem i Afasiforbundet for kr 125,- ut dette året.  Kontingenten dekker også medlemskap i en lokalforening. Vi har en rekke aktive lokalforeninger hvor du kan delta i aktiviteter og ha det hyggelig.  Du vil også få tilsendt medlemsbladet vårt Afasiposten 4 ganger pr år. Din stemme er viktig enten du har afasi, er pårørende eller bare vil støtte oss.

Bruk innmeldingsblanketten på  nettsiden.

Du kan også ringe eller sende en epost til afasi@afasi.no

Ønsker undersøkelse av norsk hjerneslagsrehabilitering

I et brev til Riksrevisjonen ber LHL Hjerneslag, Afasiforbundet i Norge og Landsforeningen for slagrammede (LFS) institusjonen om å foreta en større, systematisk undersøkelse av hvordan norsk hjerneslagrehabilitering og oppfølging av slagrammede foregår. Generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag, leder Roger Amundsen i LFS og leder Hogne Jensen i Afasiforbundet ber Riksrevisjonen se på blant annet: Er dagens rehabiliteringsmodell og fungerende ansvarsfordeling mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner riktig? Er Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering, Nasjonal hjernehelsestrategi og pakkeforløp hjerneslag fulgt opp med nødvendige bevilgninger? Hva er de samfunnsøkonomiske kostnadene ved hjerneslag, og hva er de samfunnsøkonomiske gevinstene ved å styrke norsk hjerneslagrehabilitering? Organisasjonene viser til at geografiske forskjeller i rehabiliterings- og oppfølgingstilbud for slagrammede er godt dokumentert blant annet gjennom Helsedirektoratets Statusrapport hjernehelse fra 2017, Analysenotat 8/2018 SAMDATA spesialisthelsetjenesten fra Helsedirektoratet og årsrapporter fra Norsk Hjerneslagregister.

Pressemelding:
190815 – Pressemelding – Brev til Riksrevisjonen – 15.8.2019

Brev til Riksrevisjonen:
190809 – Brev – Riksrevisjonen – 9.8.2019

Møt oss på Arendalsuka

“Ikke bare overleve, men også leve”– rehabilitering etter hjerneslag
Under Arendalsuka torsdag 15. august kl. 10.00 inviterer Slagforum til seminar om hjerneslagrehabilitering. Hva er god rehabilitering etter hjerneslag, og hvor er kompetansen vi trenger for å gi god rehabilitering til de som trenger det?

Program:
Konferansier: Tommy Skar, generalsekretær LHL Hjerneslag
Kl. 10.00: Kaffe og “mini-stand”
Kl. 10.10: Åpning v / Freddy Ulvseth, leder LFS Agder
Kl. 10.15: Hva er god rehabilitering etter hjerneslag? v / Frank Becker, klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus og førsteamanuensis ved Universitet i Oslo
Kl. 10.45: Spørsmål og kommentarer
Kl. 11.00: Pause
Kl. 11.10: Hvor er logopedene når språket forsvinner – Afasiforbundets logopedundersøkelse 2019 v / Hogne Jensen, logoped, styreleder i Afasiforbundet og styremedlem i Hjernerådet
Kl. 11.20: Spørsmål og kommentarer
Kl. 11.30: Avslutning v / Freddy Ulvseth, leder LFS Agder

Kontaktinfo:
LFS, Roger Amundsen, mobil 48999797
LHL Hjerneslag, Tommy Skar, mobil 90506449

Velkommen!

Foto: Arendalsuka

Click to listen highlighted text!