Velkommen til Afasiforbundet i Norge   Click to listen highlighted text! Velkommen til Afasiforbundet i Norge

Afasiforbundet i Norge

Ønsker undersøkelse av norsk hjerneslagsrehabilitering

I et brev til Riksrevisjonen ber LHL Hjerneslag, Afasiforbundet i Norge og Landsforeningen for slagrammede (LFS) institusjonen om å foreta en større, systematisk undersøkelse av hvordan norsk hjerneslagrehabilitering og oppfølging av slagrammede foregår. Generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag, leder Roger Amundsen i LFS og leder Hogne Jensen i Afasiforbundet ber Riksrevisjonen se på blant annet: Er dagens rehabiliteringsmodell og fungerende ansvarsfordeling mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner riktig? Er Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering, Nasjonal hjernehelsestrategi og pakkeforløp hjerneslag fulgt opp med nødvendige bevilgninger? Hva er de samfunnsøkonomiske kostnadene ved hjerneslag, og hva er de samfunnsøkonomiske gevinstene ved å styrke norsk hjerneslagrehabilitering? Organisasjonene viser til at geografiske forskjeller i rehabiliterings- og oppfølgingstilbud for slagrammede er godt dokumentert blant annet gjennom Helsedirektoratets Statusrapport hjernehelse fra 2017, Analysenotat 8/2018 SAMDATA spesialisthelsetjenesten fra Helsedirektoratet og årsrapporter fra Norsk Hjerneslagregister.

Pressemelding:
190815 – Pressemelding – Brev til Riksrevisjonen – 15.8.2019

Brev til Riksrevisjonen:
190809 – Brev – Riksrevisjonen – 9.8.2019

Møt oss på Arendalsuka

“Ikke bare overleve, men også leve”– rehabilitering etter hjerneslag
Under Arendalsuka torsdag 15. august kl. 10.00 inviterer Slagforum til seminar om hjerneslagrehabilitering. Hva er god rehabilitering etter hjerneslag, og hvor er kompetansen vi trenger for å gi god rehabilitering til de som trenger det?

Program:
Konferansier: Tommy Skar, generalsekretær LHL Hjerneslag
Kl. 10.00: Kaffe og “mini-stand”
Kl. 10.10: Åpning v / Freddy Ulvseth, leder LFS Agder
Kl. 10.15: Hva er god rehabilitering etter hjerneslag? v / Frank Becker, klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus og førsteamanuensis ved Universitet i Oslo
Kl. 10.45: Spørsmål og kommentarer
Kl. 11.00: Pause
Kl. 11.10: Hvor er logopedene når språket forsvinner – Afasiforbundets logopedundersøkelse 2019 v / Hogne Jensen, logoped, styreleder i Afasiforbundet og styremedlem i Hjernerådet
Kl. 11.20: Spørsmål og kommentarer
Kl. 11.30: Avslutning v / Freddy Ulvseth, leder LFS Agder

Kontaktinfo:
LFS, Roger Amundsen, mobil 48999797
LHL Hjerneslag, Tommy Skar, mobil 90506449

Velkommen!

Foto: Arendalsuka

Verv en afasivenn!

Det er mange som trenger noen å treffe og dra på aktiviteter/turer sammen med. Fram til 30. juni har lokalforeningene våre en vervekampanje. Kontakt gjerne din nærmeste lokalforening og vær med og støtt dem.

 Liste over lokalforeninger med kontaktpersoner


Priser for medlemskap i Afasiforbundet:

Kr 250 for hovedmedlem
Kr 100 for husstandsmedlem
Kr 200 for støttemedlem

Kampanjen varer til 30. juni 2019.

Lykke til!

 

Hilsen fra
Afasiforbundet i Norge

Velkommen til landsmøte!

Afasiforbundet arrangerer  landsmøte  25. og  26. mai. Vi inviterer også til inspirasjonskurs fredag ettermiddag og lørdag formiddag. Vårt ønske at du skal bli litt inspirert i hverdagen og kanskje få noen nye ideer..  Selve landsmøtet starter lørdag etter lunsj og avsluttes søndag ved lunsjtid. Velkommen!

Fredag 24. mai:

Registrering og kaffe/rundstykker kl. 14.00. Kurset starter kl. 15.00

  • Afasi, hverdagsmestering, aktivitet, rehabilitering og musikk v/Audun Myskja – lege, forfatter og musikkterapeut
  • Siste nytt fra Hjernerådet v/daglig leder Aud Kvalbein, Hjernerådet
  • Nytt om prosjekter v/Afasiforbundet

Lørdag 25. mai:

Kl. 0930: God morgen

  • Forskning på hjerneslagsbehandling og diagnostisering. Hva gjøres nå og veien videre v/Helge Bugge Fagerheim, Norsk Luftambulanse
  • Om rollen som pårørende v/Yngve Seterås
  • Hverdagsaktiviteter med afasi v/Annika N. de Leon og Eivind Dybendal
  • Tips om å søke midler, litt om ExtraExpress v/ Hogne Jensen, Afasiforbundet

Lunsj

Landsmøte fra kl. 1430 – 1730. Middag kl. 19.00

Søndag 26. mai

  • Landsmøte 09.30 – 12.00
    Vi avslutter med lunsj.

Priser

Konferansepakke pr. døgn:  Kr 1.800
Ankomst fredag med middag og avreise etter lunsj søndag: kr 3.600

Fredag «dagpakke» (kun foredragene):                  kr 500
Lørdag «dagpakke» (kun foredragene inkl lunsj):  kr 500


Sted

Quality Airport Hotel Gardermoen, Jessheim Nord.


Påmelding
Epost til afasi@afasi.no eller tlf. 22 42 86 44 innen 12. april 2019

Velkommen til inspirerende kurs og landsmøte!

Invitasjon som PDF:

AFASI_landsmøte_invitasjon2019

 

Foto: Shutterstock

Slagorganisasjoner samarbeider

Afasiforbundet i Norge, Landsforeningen for slagrammede (LFS) og LHL Hjerneslag har ett mål: Ivareta interessene til de slagrammede og pårørende på en effektiv og god måte. Alle tre organisasjoner har i noen uker sammen med Norsk forening for slagrammede (NFS) arbeidet med å etablere et slagforum som skal koordinere slagorganisasjonenes kontakt med helsemyndighetene, og gjennomføre felles tiltak og arrangere felles aktiviteter når det er naturlig. NFS har etter styremøte 28. januar trukket seg fra dette arbeidet uten begrunnelse. – Vi beklager at ikke alle vil delta videre, da vi sikre på at vi vil gjøre hverdagen enklere for slagrammede, pårørende, helsepersonell og helsemyndigheter ved å stå sammen. Men vi tre – LHL Hjerneslag, LFS og Afasiforbundet – må ta ansvar å jobbe sammen videre, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag, leder Roger Amundsen i LFS og leder Hogne Jensen i Afasiforbundet. De tre, sammen med Aksjonsgruppa for bedre slagrehabilitering, vil levere felles høringssvar til Helsedirektoratet på pakkeforløp hjerneslag fase 2. Afasiforbundet, LFS og LHL Hjerneslag vil også ha felles arrangement under Arendalsuka og stå sammen på stand under den store nasjonale konferansen om hjerneslag i Oslo Kongressenter i februar.

Click to listen highlighted text!