Afasiforbundet i Norge

Manglende eller mangelfull språkopplæring?

Dersom du trenger logopedhjelp kan du henvende deg til den kommunale voksenopplæringen, ev. opplæringsetaten i din kommune:

  • Du kan selv søke deg dit eller du kan få andre til å søke for deg.
  • Mange kommuner har søknadskjema liggende på nettsiden sin.
  • Kommunen skal gi deg en sakkyndig vurdering og et skriftlig enkeltvedtak. Dette gjelder enten kommunen kan eller ikke kan gi deg et tilbud.
  • Du har rett til å klage på vedtaket dersom du har fått avslag eller synes du har fått tildelt for få timer.
  • Klagen skal sendes den instans som har fattet vedtaket.
  • Dersom klagen ikke fører til endring av vedtak, kan klagen sendes videre til neste instans som er utdanningsavdelingen hos fylkesmannen.
  • Hos den kommunale opplæringsetaten kan du få veiledning om adgangen til å klage og reglene for saksbehandlingen.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Afasiforbundet, E-post: afasi@afasi.no, telefon 22428644.

Se film – samtal om filmen

Filmkveld som aktivitet i lokale afasiforeninger

Det legges opp til at deltakerne skal få innføring i hvordan man kan samtale om film med personer med afasi. Det vil blir utarbeidet et hefte som danner utgangspunkt for samtalene. Støttearkene er bygget opp med stikkord og bilder som skal gjøre det lettere for personer med afasi å sette seg inn i hva filmen handler om i forkant av filmen, og vurdere filmen i etterkant. Tanken er å se og samtale om 2-3 filmer i løpet av helgen. I tillegg til støttearkene vil deltakerne få oversikt over 10-20 filmer som kan egne seg på lokale filmkvelder.  Etter seminaret drar deltakerne tilbake til sine respektive lokalforeninger. Hensikten er at de skal kunne implementere filmkvelder som en aktivitet hjemme i sine foreninger.

Kurset starter med lunsj kl. 1230 lørdag 17. oktober og avsluttes med lunsj kl. 1230 søndag 18. oktober.

Kurset passer også for logopeder som driver afasigrupper, og dere er velkomne til å melde dere på!

Logoped Karianne Berg  er ansvarlig for seminaret.

Minst to personer fra hver forening får dekket reise og opphold. Kurset er for medlemmer av Afasiforbundet.

Sted: Scandic Hotell Gardermoen

Påmeldingsfrist 1. oktober 2015

For påmelding og spørsmål, ta kontakt med Afasiforbundet: afasi@afasi.no eller tlf. 22 42 86 44.

(Foto: www.fotolia.com)

Afasiforeningen i Østfold 25 år

Etterpå var det servering av festtallerken og kaker.  Mange holdt taler for å hylle jubilanten.

60 fremmøtte hadde en hyggelig ettermiddag og kveld i Råde.
Vi gratulerer og ønsker Afasiforeningen i Østfold mange flotte år med viktig foreningsvirksomhet.

Flerspråklige må testes på alle språk

Når man får afasi etter et hjerneslag, er det viktig å teste på alle språk pasienten kan, viser studie. Monica Knoph er logoped og doktorgradstipendiat.

Flerspråklige må testes på alle språk

Prosjektet er finansiert fra ExtraStiftelsen via Afasiforbundet.

Les artikkelen på Dagens Medisin

Foto: Universitetet i Oslo