Afasiforbundet i Norge

Artikler

Den største utfordringen er språket

Den største utfordringen er språket

Lars Eriksrud fikk hjerneslag og afasi for to år siden. Han har brukt tiden godt til å trene opp språket ...
Les Mer…
Representantforslag om logopedi som skal-tjeneste

Representantforslag om logopedi som skal-tjeneste

Stortingsrepresentantene Karin Andersen og Nicholas Wilkinson i SV har sendt inn forslag til Stortinget om lovfestet krav om logoped i ...
Les Mer…
Logopedi som skal-tjeneste

Logopedi som skal-tjeneste

Norsk Logopedlag er en profesjonsorganisasjon for logopeder i Norge. Medlemmer av Norsk Logopedlag, med godkjent logopedutdannelse, kan benytte tittelen Logoped ...
Les Mer…
Les Klar Tale - lettlestavisen

Les Klar Tale – lettlestavisen

Vi leser aviser på mange måter og på mange steder. Vi blar i nyhetene ved kjøkkenbordet. Vi leser på telefonen ...
Les Mer…
Telelogopedi gir muligheter for intensiv oppfølging

Telelogopedi gir muligheter for intensiv oppfølging

Til tross for at korona fanger en del av oppmerksomheten vår for tiden, er det fortsatt mennesker som får hjerneslag, ...
Les Mer…
Primær progressiv afasi (PPA)

Primær progressiv afasi (PPA)

Primær progressiv afasi (PPA) er en gradvis svekkelse av språkfunksjonen som følge av sykdom i hjernen ...
Les Mer…
10 års jubileum for Sunnaas intensive språkgrupper «SunCIST»

10 års jubileum for Sunnaas intensive språkgrupper «SunCIST»

Sunnaas sykehus har tilbudt intensive grupper for afasibehandling i 10 år! Det er en god grunn for et lite tilbakeblikk, ...
Les Mer…
Da vi fikk afasi. Nyere forskning om afasi i et familieperspektiv  

Da vi fikk afasi. Nyere forskning om afasi i et familieperspektiv  

Denne teksten er rett og slett et kort, uhøytidelig referat fra noe forskning som er gjort på familier med afasi de siste ti årene.  ...
Les Mer…
Afasi og språk

Afasi og språk

Av: Marianne Lind Afasi er vansker med å snakke, lese, skrive og forstå språk, og disse vanskene skyldes en ikke-medfødt ...
Les Mer…
Historier om afasi: Ibsen, Broca og Wernicke

Historier om afasi: Ibsen, Broca og Wernicke

Visste du at også Norges nasjonaldikter – Henrik Ibsen – fikk afasi? ...
Les Mer…