Afasiforbundet i Norge

Om Afasi i media

Her finnes et utvalg klipp fra medias dekning av afasi og afasisaken.

Fant ikke noen innlegg.