Afasiforbundet i Norge

Nyttige lenker

Statped:
Om afasi

Folkeopplysning om hjerneslag:
www.hjerneslag.no

Om språk og afasi:
Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Norges eneste lettleste nyhetsavis. Større skrift og enkelt språk gjør avisen lettere å lese enn andre aviser.
Avisen Klar Tale

Norsk Logopedlag. Her finner du liste over logopeder i Norge (medlemmer av Norsk Logopedlag).
http://norsklogopedlag.no/oslo/

Aktuell film:

Film fra Afasiforbundet på youtube.com:
Afasiforbundets youtube-kanal

Film fra NRK Super om Marlene som har en mamma med afasi:
Bli med heim – episode 7

Film om afasi etter hjerneslag «Forandringer i livet»
https://vimeo.com/119542203

Video om afasi – www.youtube.com:
Se film om afasi her (engelsk)

Om veien videre etter et hjerneslag. Svein Andersen sine erfaringer:
http://helsekompetanse.no/kurs/veien-videre-rehabilitering-etter-hjerneslag

http://kurs.helsekompetanse.no/slagrammet