Afasiforbundet i Norge

Artikkelarkiv

Afasi og spesialundervisning

Afasi og spesialundervisning

Veiledningen tar opp de utfordringer logopeder møter etter en tids arbeid med personer med afasi. Utgitt av Bredtvet kompetansesenter i 2005. Gratis nedlastbar. Målgruppe: Logopeder, andre spesialpedagoger. Veiledningen beskriver hvordan logopeder kan dokumentere sin undervisning ved afasi. Hensikten med å dokumentere det som skjer i undervisningen er å få mer ...
Les Mer…
OM AFASI PÅ OVER 30 SPRÅK

OM AFASI PÅ OVER 30 SPRÅK

En mann som selv hadde afasi - og som ville at hele verden skulle vite hva afasi er. Det er utgangspunktet for denne nettsiden. Nettstden presenterer afasi på mer enn 30 språk, inkludert norsk. Afasiforbundet i Norge har ikke vært med på oversettelse eller utarbeidelse av dette materiellet, men ønsker ...
Les Mer…
30 tips til aktiviteter i lokalforeningen

30 tips til aktiviteter i lokalforeningen

Til inspirasjon! En folder med forslag til innhold på medlemsmøter. Hensikten med møtene i lokalforeningene er at medlemmene kan møtes til hyggelig samvær med meningsfulle og trivelige aktiviteter. Drivkreftene i foreningene er medlemmene selv. På bakgrunn av innspill fra noen afasiforeninger, er det i denne brosjyren satt opp en del ...
Les Mer…
OM AFASI - BROSJYRER PÅ MANGE SPRÅK

OM AFASI – BROSJYRER PÅ MANGE SPRÅK

Nordisk afasiråd har i samarbeid utarbeidet en brosjyre om afasi på en rekke ulike språk. Brosjyrene finnes blant annet på nordsamisk, somali, urdu, engelsk - og på norsk. Du kan laste ned PDF av brosjyrene via vår danske søsterorganisasjon Hjernesagen. Last ned her. I tillegg er brosjyren oversatt til finsk: ...
Les Mer…
Hvordan samtale med personer med afasi?

Hvordan samtale med personer med afasi?

Folder på fire A4-sider, for gratis nedlasting. "Det viktigste er at vi greier å formidle det vi har lyst til å si, på en slik måte at det blir forstått av den andre. Det er langt mindre viktig hvordan denne formidlingen skjer." Folderen gir konkrete råd med tanke på samtaler ...
Les Mer…