Afasiforbundet i Norge

Artikkelarkiv

Sommertips: Ikke få hjerneslag nå!

Sommertips: Ikke få hjerneslag nå!

Om du skulle være så uheldig å få hjerneslag i ferien er rehabliteringstilbudet sannsynligvis ikke så bra. Les Frank Beckers kronikk i Dagbladet 25.juni: http://www.dagbladet.no/2014/06/25/kultur/kronikk/meninger/sommer/hjerneslag/34021946/ ...
Les Mer…
Afasi - når systemet svikter?

Afasi – når systemet svikter?

Ny kronikk om tilbudet til personer med afasi er i dag publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening (nettutgaven). "Få hjerneslagpasienter med språkvansker får tilbud som er i tråd med nasjonale retningslinjer. Rehabiliteringen starter gjerne for sent og behandlingsintensiteten er for lav. En hovedårsak er en uavklart ansvarsdeling mellom helse- og utdanningssektoren, noe ...
Les Mer…
/ / Om Afasi i media
Usynlige skader og vansker som følge av hjerneslag

Usynlige skader og vansker som følge av hjerneslag

Vil du lære mer om hjerneslag? Les heftet Landsforeningen for slagrammede gav ut i 2011. NY LENKE! I heftet presenteres usynlige skader og kognitiv svikt som et hjerneslag kan forårsake. Teksten er skrevet av anerkjente fagfolk og er skrevet i et lettfattelig språk. Heftet kan lastes ned sin helhet fra nett hos Landsforeningen: Last ...
Les Mer…
/ / Ukategorisert
DATAPROGRAM: "VEIVISEREN" OG "LÆREBOKA 2011"

DATAPROGRAM: «VEIVISEREN» OG «LÆREBOKA 2011»

Vi minner om at datastøttet språktrening alltid må hvile på et faglig fundament. En fagperson bør tilpasse programmet til den enkelte. 1. Veiviseren
  • Lese- og skrivetest
  • Test for auditivt- og visuelt korttidsminne
2. Læreboka 2011
  • Program for trening av grunnleggende lese- og skriveferdigheter
  • Tall- og klokkebehandling.
...
Les Mer…
Slagrammet ble avvist tre ganger

Slagrammet ble avvist tre ganger

Nyhet publisert 29.01. 2013 "Det var frustrerende og trist", sier Jorge Ochoa om sitt første møte med en offentlig tjenestemann etter hjerneblødningen i 2007. Blødningen har gjort ham lam i høyre side. Dette forårsaket blant annet talevansker. Han møtte opp på skatteetaten for å melde om adresseendring, men fikk ikke ...
Les Mer…
/ / Om Afasi i media