Afasiforbundet i Norge

Artikkelarkiv

Kompetansetrappa

Kompetansetrappa

Nytt nettkurs om språkvansker: Formålet med dette kurset er å gi en innføring i ervervede språkvansker etter hjerneskade, kommunikasjon og tiltak - basert på Nasjonal faglig retningslinje for hjerneslag. Kurset er laget i regi av Kompetansetrappa – av og for helsepersonell. Målgruppe: Alle faggrupper i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og da ...
Les Mer…

Annonse: Vanskelig å lese? Hør en Bok !

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) arbeider for at alle skal ha lik tilgang til litteratur og informasjon.
Les mer på nlb.no

Telelogopedforum om afasi

Telelogopedforum om afasi

Har du gjennomført (afasi)behandling via videokonferanse? Har du tenkt at dette er noe du har lyst å prøve eller å lære noe mer om? Sunnaas Sykehus i samarbeid med Sykehuset Østfold, Afasiforbundet, Østfold kommune, Statped, Universitetet i Oslo og flere private logopeder har gjennomført et prosjekt som så på hvordan ...
Les Mer…