Afasiforbundet i Norge

Artikkelarkiv

Pinlig tap for svenskene!

Pinlig tap for svenskene!

- I Sverige har bare 32 prosent av slagpasientene med afasi fått rehabilitering tre måneder etter hjerneslaget. Det er svenskene lite fornøyd med. Men hva skal vi da være i Norge, hvor tilsvarende tall er fattige seks prosent? spør generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag på sin blogg hos Dagens ...
Les Mer…

Annonse: Vanskelig å lese? Hør en Bok !

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) arbeider for at alle skal ha lik tilgang til litteratur og informasjon.
Les mer på nlb.no

Kompetansetrappa

Kompetansetrappa

Nytt nettkurs om språkvansker: Formålet med dette kurset er å gi en innføring i ervervede språkvansker etter hjerneskade, kommunikasjon og tiltak - basert på Nasjonal faglig retningslinje for hjerneslag. Kurset er laget i regi av Kompetansetrappa – av og for helsepersonell. Målgruppe: Alle faggrupper i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og da ...
Les Mer…
Nytt e-læringskurs om hjerneslag

Nytt e-læringskurs om hjerneslag

Har du behov for informasjon om hva hjerneslag fører til og hvordan du skal takle ulike utfordringer etter slag? Et nytt e-læringskurs hvor landets fremste fagpersoner gir deg fakta og mestringstips, er nå klart. Kurset er åpent og gratis for alle. Og det kan tas når som helst og flere ...
Les Mer…
Nyhet! E-læringskurs og brosjyre om PPA

Nyhet! E-læringskurs og brosjyre om PPA

Afasi oppstår oftest plutselig etter hjerneslag eller andre hjerneskader. Det forekommer også andre årsaker til afasi, med symptomer som øker over tid. Årsaken er som regel en hjernesykdom, hvor man ser gradvis økende celledød i hjernen, såkalt degenerativ hjernesykdom. Den vanligste degeneraitve hjernesykdommen er Alzheimers sykdom, som fører til demens, ...
Les Mer…