Afasiforbundet i Norge

Artikkelarkiv

Sjekkliste for kommunikasjonsvansker etter ervervet hjerneskade

Sjekkliste for kommunikasjonsvansker etter ervervet hjerneskade

Et verktøy for screening og henvisning til logoped. Sjekklisten er utviklet av Sheila MacDonald SLP, M.CI.Sc. Reg. Oversatt til norsk av Hanne Lilletvedt, logoped MNLL og Kristine Gulbrandsøy, logoped MNLL. Sjekkliste for kommunikasjonsvansker etter ervervet hjerneskade ...
Les Mer…
Informasjonspakke

Informasjonspakke

For mange som blir rammet av afasi og deres pårørende er tilgangen på god informasjon tidlig i forløpet viktig. Ofte kan mangel på informasjon en klar vei videre være svært belastende både for den afasirammede og deres pårørende.  Vi håper at informasjonspakken kan være til hjelp og bidra til å ...
Les Mer…
Afasi og videokonsultasjon

Afasi og videokonsultasjon

Vi vil gjerne ha kontakt med logopeder og personer med afasi som har positive erfaringer med logopedbehandling som videokonsultasjon. Dette kan bli en liten sak  i Afasiposten. Ta kontakt med annika@afasi.no om dere har noen positive historier og noen  som vil dele erfaringene sine. Bakgrunnsinformasjon: På grunn av situasjonen med ...
Les Mer…

Annonse: Klar Tale!

Behov for en lettlest avis på nett? Som medlem i Afasiforbundet får du 12 måneders digitalt abonnement på Klar Tale til kr 270 (halv pris). Bestill her

Veiledningstjeneste for rehabilitering

Veiledningstjeneste for rehabilitering

På grunn av den pågående og kritiske situasjonen med spredning av koronavirus kan det være usikkerhet knyttet til ulike rehabiliteringstilbud. Sunnaas Sykehus tilbyr derfor nå en utvidet veiledningstjeneste for rehabilitering. Denne tjenesten nåes på tlf. 66 96 96 96, og er for pasienter, pårørende, helsepersonell og særlig fastleger. Veiledningstjenesten bemannes ...
Les Mer…