Afasiforbundet i Norge

Artikkelarkiv

Annonse: Vanskelig å lese? Hør en Bok !

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) arbeider for at alle skal ha lik tilgang til litteratur og informasjon.
Les mer på nlb.no

Nettverksmøte -  telelogopedi for logopeder (Teams)

Nettverksmøte – telelogopedi for logopeder (Teams)

Velkommen til nettverksmøte onsdag 22. juni 2022 kl. 17.30 – 18.30 (Teams). Denne gangen har vi invitert Hege Eiklid til å holde foredrag. Hun er grunder i innocom.no som utvikler løsninger innenfor rehabilitering basert på videokommunikasjon.  Løsningene er enkle å bruke, basert på Pasientskys helseplattform og videokonsultasjon via Join, Norsk Helsenett. Logopeder trenger ...
Les Mer…
Landsmøte i Afasiforbundet

Landsmøte i Afasiforbundet

Afasiforbundet arrangerer landsmøte 20. - 22. mai. I forkant av landsmøtet inviterer vi som vanlig seminar fra fredag 20. mai kl. 13.00 til lørdag 21. mai lunsjtid.  Vi har satt sammen et program som vi håper er interessant for mange. Invitasjon - landsmøte 2022 Fredag åpner vi landsmøtet med foredrag ...
Les Mer…
Pinlig tap for svenskene!

Pinlig tap for svenskene!

- I Sverige har bare 32 prosent av slagpasientene med afasi fått rehabilitering tre måneder etter hjerneslaget. Det er svenskene lite fornøyd med. Men hva skal vi da være i Norge, hvor tilsvarende tall er fattige seks prosent? spør generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag på sin blogg hos Dagens ...
Les Mer…
Kurs på LMS-senteret, Aker Sykehus

Kurs på LMS-senteret, Aker Sykehus

Velkommen til kurs. Dette er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerneslag. Du er velkommen til å ta med en pårørende. Kurset har som mål å gi relevant informasjon om utfordringer som kan oppstå etter et hjerneslag, og hvordan man kan leve med de i hverdagen. Program: Fredag 22 ...
Les Mer…