Afasiforbundet i Norge

Artikkelarkiv

Nytt magasin fra Hjernerådet

Nytt magasin fra Hjernerådet

Har du fått med deg at årets utgave av magasinet Min hjernehelse er kommet fra trykkeriet? Vi er så stolte av bladet vårt! Det håper vi du også er. Min hjernehelse er på en måte alle medlemmene i Hjernerådet sitt blad, selv om flere av dere har deres egne publikasjoner ...
Les Mer…

Annonse : Statped

 

Afasiforbundet blir en del av LHL

Afasiforbundet blir en del av LHL

På landsmøtet vårt 20. - 22. mai vedtok vi å slå oss sammen med LHL fra 1. januar 2023.  Styret har gjort grundige forberedelser de siste månedene og var enstemmige i å innstille på sammenslåingen.  Vi er trygge på at landsmøtet fikk et godt beslutningsgrunnlag.  Etter gode diskusjoner og mange ...
Les Mer…
Samlivskurs på nett

Samlivskurs på nett

Å leve sammen med afasi kan være utfordrende både for personen som har blitt rammet av språkvanskene og for pårørende. Språkvansker hos en av partene i en relasjon, vanskeliggjør kommunikasjon for begge. På denne nettsiden får du konkrete tips og råd om kommunikasjon i nære relasjoner i form av videoforedag ...
Les Mer…
Telelogoped Sunnaas Sykehus HF

Telelogoped Sunnaas Sykehus HF

Sunnaas sykehus HF gjennomførte i 2021 og 2022 et innovasjonsprosjekt om telelogopedi der målet er utvikle en bærekraftig tjenestemodell på logopedi på avstand som kan settes i drift. Afasiforbundet har deltatt som brukerrepresentant i prosjektet. Bakgrunn Sunnas sykehus har siden 2012 jobbet med å utvikle løsningen i form av utprøvings- og ...
Les Mer…