Afasiforbundet i Norge

Artikkelarkiv

Om stønad til logopedbehandling

Om stønad til logopedbehandling

Etter helse- og omsorgstjenesteloven har kommunene ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til de som oppholder seg i kommunen. For å oppfylle ansvaret skal kommunen etter lovens § 3-2 nr. 4 og 5 tilby utredning, diagnostisering og behandling, og sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. Logoped- ...
Les Mer…
Samlivskurs på nett

Samlivskurs på nett

Å leve sammen med afasi kan være utfordrende både for personen som har blitt rammet av språkvanskene og for pårørende. Språkvansker hos en av partene i en relasjon, vanskeliggjør kommunikasjon for begge. På denne nettsiden får du konkrete tips og råd om kommunikasjon i nære relasjoner i form av videoforedag ...
Les Mer…
Nettverksmøte -  telelogopedi for logopeder (Teams)

Nettverksmøte – telelogopedi for logopeder (Teams)

Velkommmen til nettverksmøte om telelogopedi for logopeder  onsdag 22. juni 2022 kl. 17.30 – 18.30 (Teams) Denne gangen har vi invitert Hege Eiklid til å holde foredrag. Hun er grunder i  innocom.no  som utvikler  løsninger innenfor rehabilitering basert på videokomunikasjon.  Løsningene er basert på  iPad og enkle å bruke. Basert ...
Les Mer…
Landsmøte i Afasiforbundet

Landsmøte i Afasiforbundet

Afasiforbundet arrangerer landsmøte 20. - 22. mai. I forkant av landsmøtet inviterer vi som vanlig seminar fra fredag 20. mai kl. 13.00 til lørdag 21. mai lunsjtid.  Vi har satt sammen et program som vi håper er interessant for mange. Invitasjon - landsmøte 2022 Fredag åpner vi landsmøtet med foredrag ...
Les Mer…

Annonse : Statped