Afasiforbundet i Norge

Nettverksmøte 1. desember telelogopedi for logopeder (Teams)

Velkommen til nettverksmøte 1. desember kl. 17.30-18.30 på Teams for logopeder som er interessert i telelogopedi.

I dette møtet vil Unn Tinbod og Iselin Partee vise forslag til bruk av videotime basert på praktisk erfaring. Hvilket materiell egner seg? Logopedene deler av sine erfaringer.

Vi har også en gledelig nyhet! Helse-Sør-Øst har innvilget midler for å få til en fungerende telelogopeditjeneste i samarbeid med telelogopeder og akuttavdelinger på følgende Helseforetak: OUS, Vestre Viken (to avdelinger er med der), sykehuset Innland og diakonhjemmet.

Vi trenger både erfarne telelogopeder og de som vil lære mer. Ideen er å bygge opp et nettverk av logopeder som er interessert i telelogopedi. Nettverket har bakgrunn i prosjektet «Telelogoped»,  som har sett på hvordan telelogopedi kan bli et fast, pasientvennlig og bærekraftig tilbud, for å dekke behovet for intensiv språktrening etter slag. Deltakere: Sunnaas Sykehus i samarbeid med Sykehuset Østfold, Afasiforbundet, Østfold kommune, Statped, Universitetet i Oslo og flere private logopeder.

Facebook gruppe: Nettverk for logopeder som er interessert i telelogopedi | Facebook

Gruppen er endret til «lukket» og du får to enkle spørsmål å svare på når du ber om å bli medlem.

Er du du deltaker eller ikke har fått teams-innkallingen kan sende en epost eller melde seg på via lenken under.

Velkommen!

Påmelding teams
Fornavn
Etternavn
reCAPTCHA
print