Afasiforbundet i Norge

Afasidagen 10. oktober: Slagkafe i Ski

Velkommen til Rådhusteateret i Ski mandag 10. oktober. Slagkaféen er åpen for personer med afasi, pårørende og andre som ønsker kunnskap om dette.

Program:
Hva er afasi og hvordan håndtere afasi i hverdagen? v/ Ingvild Elisabeth Winsnes, logoped og stipendiat, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO, og Line Haaland-Johansen, logoped MNLL, Statped

• Spørsmål, kommentarer og samtaler
• Enkel bevertning
• Gratis inngang

Generalsekretær Marianne Brodin i Afasiforbundet i Norge vil orientere om sammenslåingen av forbundet og LHL.

Sted: Rådhusteateret Adresse: Idrettsveien 8, Ski Tid: Kl. 19-20.30

Arrangør: LHL Hjerneslag Oslo og Akershus i samarbeid med LHL Hjerneslag og Afasiforbundet i Norge, og med støtte fra Stiftelsen Dam

For spørsmål: tommy.skar@lhl.no eller mobil 905 06 449

Plakat Ski 10. oktober 2022

print