Afasiforbundet i Norge

Har du lyst til å være med i en animasjonsfilm om afasi?

Vi fra Rainy Day Productions leter etter barn og unge mellom 5 og 19 år, som har et familiemedlem med afasi og har lyst til å bidra til en kort animert dokumentarfilm (7-9 minutter).

Om Prosjektet
Vi vil lage en sjarmerende, morsom og rørende animasjonsfilm om afasi og barn som pårørende, som retter seg mot alle fra 6 år. Filmens fokus er på barnas perspektiv, hvordan de oppfatter situasjonen og hvordan det er å være sammen med en afasirammet. Filmen er basert på samtaler med barn og unge.

Samtalene
Samtalene blir gjennomført av regissøren Marita Mayer som er selv pårørende og har en dyp forståelse for hvordan livet forandrer seg etter at en nær venn eller et familiemedlem rammes med slag og afasi. Marita er utdannet kulturpedagog og har jobbet i mer enn 25 år med barn og unge fra 4 til 25 år i kulturformidling og også som etikklærer i en integrerende barneskole in Berlin. Marita er tysk og har bodd i Norge siden 2012. Hun har to barn som er nå 6 og 8 år.

Samtalene vil foregå i trygge omgivelser som barna og foreldrene selv velger. Samtalene kan variere fra 15, opp til 80 minutter og vil bli tatt opp med mikrofon. Vi har spørsmål og tanker vi ønsker å utforske sammen med barna, men vi er mest interessert i hvor barnas egne tanker leder samtalene. Frivillighet og tryggheten til barna kommer alltid først.

Men, hva prater vi egentlig om?
Først vil vi bli kjent med hverandre: Marita forteller litt om seg selv og prosjektet og barna prater om seg selv, interessene og omgivelsene sine.

Etterpå prater vi om det afasirammede familiemedlemmet: hvem er de? Hva heter de? Hvordan ser de ut? Det handler om å utforske de ulike utfordringene som pårørende har med afasi, apraksi og de eventuelle fysiske begrensningene. Vi prater om forholdet til den afasirammede personen, deres tanker, følelser og forestillinger om denne personen og samspillet og kommunikasjon mellom dem.

Til slutt prater vi om hva barna ønsker seg for seg selv med hensyn til samværet med den afasirammede og hva de ønsker seg for den rammede. Hva trenger de for å oppnå dette?

Hvis barna har lyst til å tegne underveis eller etterpå, oppmuntrer vi til det. Tegningene av den afasirammede og evt. et selvportrett av barna kan bli brukt i filmens visuelle utforming.

Fra samtaler til animasjon – hvordan blir egentlig filmen til?
Animasjonsfilmen er laget som tegneanimasjon, basert på bilder tegnet og malt av barn.

Aller først vil et lydspor av samtalene klippes sammen. Ut fra lydsporet lages en storyboard – en slags tegneserie – som er grunnlaget for animasjonen. Her bestemmes alt av viktig informasjon som kamerainnstillinger, lengden på scener og handlingen. Selve animasjon skal håndtegnes og kan være basert på egne tegninger. Hvert sekund av filmen består av opp til 25 bilder.

Det er planlagt at filmen er ferdig høsten 2023. Alle som har bidratt til filmen får en invitasjon til å komme til premieren. Filmen skal reise på festivaler verden rundt, blir forhåpentligvis vist på TV, og skal brukes i pedagogiske opplegg (f.eks. Den Kulturelle Skolesekken) og i pårørende arbeid.

Filmen skal hjelpe med å skape oppmerksomhet og forståelse i samfunnet om mennesker med afasi og deres spesielle behov og skal dermed bidra til mer inklusjon.

Viktig informasjon til dere som foresatte:
Gjerne snakk med deres barn om dette er noe det kunne tenke seg å være med på. Første steg vil være å møtes til en videosamtale slik at først dere blir litt kjent med Marita. Deretter blir vi enige om sted og dato hvor vi kan møtes for å gjøre opptak.

Før det fysiske møtet sender vi en avtale som foreldrene skal signere. I denne samtykker foreldrene til samtalen og at vi kan bruke opptaket i filmen.
Viktig: Vi filmer ikke barna, vi tar opp samtalen med en liten mikrofon.

Under samtalen:
Alt foregår etter barnas behov. Barna bestemmer når vi tar pauser og når samtalen er over.

I visse tilfeller kan det hende at noen samtaler ikke blir brukt i filmen – alle deltakere blir uansett nevnt i etterteksten av filmen. Hvis barna ikke ønsker å navngis, finner vi et pseudonym. Det er mulig at barnas stemme blir dubbet hvis barnet ikke snakker tydelig nok.

Hvis du har spørsmål om prosjektet og / eller har lyst til å være med, ta kontakt! Vi gleder oss!

Marita Mayer
marita@rainydayproductions.no
+47-96817226
www.rainydayproductions.no

 

 

print