Afasiforbundet i Norge

Afasiforbundet blir en del av LHL

På landsmøtet vårt 20. – 22. mai vedtok vi å slå oss sammen med LHL fra 1. januar 2023.  Styret har gjort grundige forberedelser de siste månedene og var enstemmige i å innstille på sammenslåingen.  Vi er trygge på at landsmøtet fikk et godt beslutningsgrunnlag.  Etter gode diskusjoner og mange spørsmål valgte landsmøtet å stemme for styrets innstilling med stort flertall.

Vedtaket ble at Landsmøtet i Afasiforbundet i Norge går inn for å slå seg sammen med LHL. Et ekstraordinært landsmøte i september skal gjøre det formelle vedtaket.  Dette blir behørig annonsert. LHL Hjerneslag vil da få navnet LHL Hjerneslag og Afasi.

Dette vil være et stort steg i riktig retning for afasisaken. Vi slår oss sammen med en organisasjon med stor tyngde, både organisatorisk og interessepolitisk. Det er viktig å forene alle krefter som kan forenes i kampen for et bedre liv og styrking av rettighetene til slagrammede og mennesker med afasi.

LHL har 250 lokallag som blir tilgjengelig for våre medlemmer mot de 21 som Afasiforbundet har i dag. Dette vil gi våre medlemmer et bredere tilbud. Mennesker med afasi som bor steder hvor det ikke finnes en afasiforening kan også få et tilbud. Lokalforeninger som ønsker å fortsette som før kan gjøre det til evig tid, så lenge de har aktiviteter og tilbud til mennesker med afasi. Foreninger som vil slå seg sammen med et lokallag i LHL får anledning til det. Det skal jobbes med å etablere flere lokale aktiviteter og afasimøteplaser.  LHL skal utvide sin rådgivningstjeneste med afasikompetanse, og det skal satses mer på informasjon og likepersonsarbeid. Ikke minst skal det interessepolitiske arbeidet styrkes.

LHL har mange medlemmer med afasi og hjerneslag fra før. De er på ingen måte ukjent med afasi, men vi skal bidra med kompetanse inn i organisasjonen, ikke minst fordi vår generalsekretær får en viktig oppgave med å følge opp lokalforeningene og utvikle aktivitetene. I tillegg vil også flere i LHLs administrasjon jobbe med afasisaken etter sammenslåingen.

Det går mot lysere tider. God sommer!

Vennlig hilsen fra
Yngve Seterås
Forbundsleder

print