Afasiforbundet i Norge

Nettverksmøte – telelogopedi for logopeder (Teams)

Velkommmen til nettverksmøte om telelogopedi for logopeder  onsdag 22. juni 2022 kl. 17.30 – 18.30 (Teams)

Denne gangen har vi invitert Hege Eiklid til å holde foredrag. Hun er grunder i  innocom.no  som utvikler  løsninger innenfor rehabilitering basert på videokomunikasjon.  Løsningene er basert på  iPad og enkle å bruke. Basert på PasientSkys helseplattform.

Logopeder trenger ikke å ha brukt telelogopedi for å være med i nettverket. Ved å bli med kan man lære av andre.
Dette nettverket er startet som en videreføring av prosjektet «Telelogoped»,  som har sett på hvordan telelogopedi kan bli et fast, pasientvennlig og bærekraftig tilbud, spesielt for å dekke behovet for intensiv språktrening etter slag.
Deltakere:  Sunnaas Sykehus i samarbeid med Sykehuset Østfold, Afasiforbundet, Østfold kommune, Statped, Universitetet i Oslo og flere private logopeder.

Meld deg på her. Du får tilsendt Teams-lenke til møtet noen dager i forveien.

Påmelding teams
Fornavn
Etternavn
reCAPTCHA
print