Afasiforbundet i Norge

Pinlig tap for svenskene!

– I Sverige har bare 32 prosent av slagpasientene med afasi fått rehabilitering tre måneder etter hjerneslaget. Det er svenskene lite fornøyd med. Men hva skal vi da være i Norge, hvor tilsvarende tall er fattige seks prosent? spør generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag på sin blogg hos Dagens Medisin. – En styrket logopeddekning og et bedre tilbud for mennesker med afasi, må bli en viktig del av en kommende rehabiliteringsreform, skriver Skar, med støtte fra LHL Hjerneslag og Afasiforbundet i Norge.

Pinlig tap for svenskene! – Blogg – Dagens Medisin

 

print