Afasiforbundet i Norge

Kurs på LMS-senteret, Aker Sykehus

Velkommen til kurs. Dette er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerneslag. Du er velkommen til å ta med en pårørende. Kurset har som mål å gi relevant informasjon om utfordringer som kan oppstå etter et hjerneslag, og hvordan man kan leve med de i hverdagen.

Program:
Fredag 22. april 2022 kl. 11:00 – 14:00
– Medisinske forhold etter hjerneslaget v/lege
– Presentasjon av foreningene
– Film om å være ung og slagrammet

Fredag 29. april 2022 kl. 11:00 – 14:00
– Skjulte vansker og utfordringer i hverdagen etter hjerneslaget v/ergoterapeut
– Almas hus
– Hvilke muligheter og rettigheter har jeg etter hjerneslaget? v/sosionom

Fredag 6. mai 2022 kl. 11:00 – 14:00
– Pårørendeperspektivet etter hjerneslaget
v/Afasiforeningen
– Følelser, selvbilde og samliv v/psykolog

Fredag 13. mai 2022 kl. 11:00 – 14:00
– Fysisk trening etter hjerneslag v/fysioterapeut
– Logopedens rolle v/logoped
– Anbefalt kosthold til slagrammede v/klinisk ernæringsfysiolog

Læringstilbudet er utviklet i et samarbeid mellom Afasiforeningen i Oslo, Slagrammedes forening i Oslo, Enhet for rehabilitering og Lærings- og mestringssentret (LMS) i Medisinsk klinikk, Oslo

Praktisk informasjon:
Kursdagene foregår på Aker sykehus, Lærings- og mestringssenteret, Bygg 80 (se kart bak)
– Våre lokaler er tilrettelagt for rullestolbrukere
– Det vil bli en enkel servering, ta med matpakke
– Parkering etter gjeldende regler (se kart bak). Alle plasser er avgiftsbelastet
– Kursavgift: 375.- kr for hele kurset (frikort gjelder)
– Kurset krever henvisning fra lege, og du må melde deg på.
– Henvisning fra egen lege er ikke nødvendig hvis du ble påmeldt kurset da du var inneliggende, eller henvist av lege på poliklinikk.
– Gi beskjed ved påmelding om du har med pårørende
– Frist for mottatt henvisning/påmelding: 8. april
Påmelding og henvisning sendes elektronisk eller pr post til:
Geriatrisk avdeling
Enhet for Dagbehandling, «Mestringskurs slag»
Pb 4956 Nydalen
0424 Oslo
Ved spørsmål, vennligst kontakt:
Rådgiver Anne Lise Hustadnes ved LMS
Tlf: 22 89 48 36 | 900 36 681 E-post: anhust@ous-hf.no
eller
Logoped Cathrine Ø. Utne ved Seksjon for logopedi
Tlf: 22 89 48 51 E-post: catutn@ous-hf.no
Last ned brosjyren:
print