Afasiforbundet i Norge

Webinar om rettigheter 17.01

Afasiforbundet arrangerte webinar med fokus på rettigheter og velferdstilbud for personer med afasi og deres pårørende.
Foredragsholder: Inghild Follestad, som er sosialkonsulent ved Haukeland universitetssjukehus.
Tidspunkt: Mandag 17. januar 2022

 

print