Afasiforbundet i Norge

Telelogopedforum om afasi – webinar 27.01

Har du gjennomført (afasi)behandling via videokonferanse? Har du tenkt at dette er noe du har lyst å prøve eller å lære noe mer om?
Sunnaas Sykehus i samarbeid med Sykehuset Østfold, Afasiforbundet, Østfold kommune, Statped, Universitetet i Oslo og flere private logopeder har gjennomført et prosjekt som så på hvordan telelogopedi kan bli et fast, pasientvennlig og bærekraftig tilbud som hjelper å dekke behovet for intensiv språktrening etter slag.
Nå ønsker vi å spre det vi har funnet ut, samt bygge opp et nettverk av erfarne telelogopeder som kan hjelpe med å gjøre tjenesten bedre ved å komme med innspill, veiledning, erfaringsutveksling, anbefalinger på material mm.
Afasiforbundet sammen med Sunnaas og samarbeidspartnere tilbyr derfor et webinar en gang i måneden som skal være et nettforum for erfaringsutveksling og læring innen telelopgopedi.

Første møte er med tolkesentralen som invitert gjest. Tolkesentralen har langtidserfaring med å levere språklige videotjenester fra sine studier inntil Helseforetak. Når pandemien startet måtte de legge om tjenesten sin til å bli fra hjem til hjem løsninger. Tolketjenesten forteller om sine erfaringer med den omleggingen.

Tidspunkt: 27. januar 2022 kl.17:30 – 18:30

print