Afasiforbundet i Norge

Norge trenger en rehabiliteringsreform

Gjennom flere rapporter og analyser av rehabiliteringstilbudet for alle diagnosegrupper i Norge tegnes det et tydelig bilde: rehabilitering har vært et nedprioritert felt i mange år.

Kort fortalt handler det om at behovet for rehabilitering øker og at rehabiliteringen starter for sent etter sykdom/skade. Samtidig svekkes kapasiteten og tilbudet ved sykehusene uten at det tilsvarende bygges opp i kommunene.

Om du får rehabilitering eller hva slags tilbud er ikke likt for alle. Henvisningspraksis er for tilfeldig, eller sagt mer presist, bostedsadressen din avgjør hva slags behandling du får, om du får behandling i det hele tatt. Videre trekkes det frem at samarbeid mellom sykehus og helsetilbud i kommunen er for svakt.

Her kan du laste ned:  Norge trenger en rehabiliteringsreform

Dialogmøte for brukerorganisasjonenene ble arrangert på Sunnaas Sykhus HF 20. oktober. Møtet  handlet blant annet om rehabliteringsreformen. Les mer på bloggen til Slagpappa Martin Aasen Wright, LHL Hjerneslag UNG nettverket

Ilustrasjonsfoto: Shutterstock

print