Afasiforbundet i Norge

Kartlegging av brukermedvirkning i helseforskning

Alle er vi brukere av forskning.  Vi vil gjerne høre om dine erfaringer og din mening om brukermedvirkning i helseforskning. Vi ønsker å kartlegge brukermedvirkeres opplevelse av involvering og medbestemmelse i de ulike fasene av et forskningsprosjekt. Så vi er interessert i kunnskap om brukermedvirkning i planlegging av forskning, i gjennomføring av et forskningsprosjekt og med/ved formidling av forskningsresultater. Undersøkelsen er helt anonym. Vi ønsker å forstå hvordan du opplevde å være en brukermedvirker i helseforskning. Vi leter ikke etter erfaringer fra deltakere i kliniske studier. Det er en viktig forskjell, om du er usikker eller lurer på om du skal svare på denne undersøkelsen, er det bare å ta kontakt.

Vi trenger din kunnskap

Denne kartleggingen gjøres i regi av NorCRIN som er et nasjonalt forskningsstøttenettverk bestående av landets seks universitetssykehus. Dette nettverket er etablert for å utvikle og styrke klinisk forskning i Norge og er støttet av Norges forskningsråd.  Målet med kartleggingen er å fremskaffe erfaringer og synspunkter på brukermedvirkning, for å finne ut hvilke tiltak og verktøy vi bør utvikle for å styrke brukermedvirkning i klinisk forskning. En tilsvarende kartlegging skal gjøres blant helseforskere.

Fyll ut skjema her

 Skjema finner du her: Kartleggingsskjema Helse Nord 

Det tar 4-8 minutter å fylle det ut. Undersøkelsen er helt anonym. Det er ikke mulig å finne ut hvem som har svart. Undersøkelsen foregår i løpet av oktober, og stenges 1.november 2021.

Dersom du har spørsmål om studien eller om utfylling av skjemaet, kan du ta kontakt klinisk.forskningsavdeling@unn.no

 

Vennlig hilsen

Klinisk forskningsavdeling UNN

på vegne av NorCRIN

print