Afasiforbundet i Norge

Innspill til regjeringserklæringen

I juni i år gikk 20 aktører, som på ulike måter representerer mennesker som er avhengig av eller jobber med rehabilitering, sammen om å utarbeide dokumentet «Norge trenger en rehabiliteringsreform».

Vi ber de som nå skal danne regjering om å vise at man vil gjennomføre en rehabiliteringsreform i Norge. En slik reform må dekke de behov som enkeltmennesker som rammes av sykdom og ulykker har, og ta i bruk det potensialet rehabilitering har for samfunnsøkonomisk verdi.

23. september sendte de 20 aktørene følgende Innspill til regjeringserklæringen

Les også kronikk i Dagens Medisin publisert 28.9.2021:

Den nye regjeringen må styrke rehabiliteringen – Debatt og kronikk – Dagens Medisin

print