Afasiforbundet i Norge

«Kan det være synet?»

Bli med på et webinar om synsforstyrrelser som kan oppstå etter et hjerneslag.

Forskning viser at mange, inntil 64 % av de som overlever et hjerneslag, opplever en eller flere synsforstyrrelser. Godt syn er en forutsetning for at vi skal klare å fungere godt nok i hverdagen.

Mange får vansker med orientering/mobilitet, lesevansker, balansevansker, vansker med sosial samhandling og med hverdagslivets aktiviteter. Dersom underliggende synsforstyrrelser ikke blir kartlagt, kan den som rammes av hjerneslag få feil diagnose og utilstrekkelig oppfølging, eller at tiltak som settes inn ikke har ønsket effekt.  Vi vil snakke om:

  • Normal synsfunksjon
  • Ulike synsforstyrrelser etter hjerneslag 5 min
  • Ulike vansker som kan oppstå som følge av forstyrrelsene
  • Synsrehabilitering, muligheter og utfordringer.
  • Spørsmål og svar

Tidspunkt: Onsdag 15. september kl.14.00 – 15.00

Lenke til påmelding

Forelesere er Eva Bjånes, synspedagog ved Voksenopplæringen i Bergen – skole- og kompetansesenter

Illustrasjon: Håvard Hegdal

 

print