Afasiforbundet i Norge

«Kan det være synet?»

Webinar om synsforstyrrelser som kan oppstå etter et hjerneslag.

Forskning viser at mange, inntil 64 % av de som overlever et hjerneslag, opplever en eller flere synsforstyrrelser. Godt syn er en forutsetning for at vi skal klare å fungere godt nok i hverdagen.

Mange får vansker med orientering/mobilitet, lesevansker, balansevansker, vansker med sosial samhandling og med hverdagslivets aktiviteter. Dersom underliggende synsforstyrrelser ikke blir kartlagt, kan den som rammes av hjerneslag få feil diagnose og utilstrekkelig oppfølging, eller at tiltak som settes inn ikke har ønsket effekt.

Tidspunkt: Onsdag 15. september 2021

Foreleser: Eva Bjånes, synspedagog ved Voksenopplæringen i Bergen – skole- og kompetansesenter

Opptak av webinaret

Her kan du laste ned PowerPoint presentasjonen:

KAN DET VÆRE SYNET

 

 

 

print