Afasiforbundet i Norge

Webinar om telelogopedi i samarbeid mellom Sunnaas Sykehus og Afasiforbundet 30. august

Vil du vite mer om telelogopedi eller har du lyst til å bidra med dine erfaringer? Vi ønsker både brukere av telelogopedi og de som ikke har brukt tjenesten, både pasienter, logopeder og andre fagpersoner velkommen til et webinar om temaet.

Videokonsultasjon (telelogopedi) kan supplere tradisjonell ansikt-til-ansikt trening med logoped. Bruk av videokonferanse har store muligheter og kan gjøre rehabiliteringstilbudet mer tilgjengelig. Telelogopedi passer ikke for alle, men kan være et godt supplement til tradisjonelle logopedtimer for mange pasienter.

Webinaret er basert på prosjektet «Telelogoped» som er et samarbeid mellom Sunnaas Sykehus, Afasiforbundet, Logopedlag i Østfold (før det ble avviklet), UiO, Statped, Sykehuset Østfold og Indre Østfold kommune. Målet er å utvikle, utprøve og levere en bærekraftig tjenestemodell for telemedisinsk språktrening ved afasi.

Vi ønsker å få kontakt med interesserte i bruk av telelogopedi ved afasi for å utveksle erfaringer. Også alle som bare ønsker å vite mer om temaet, er velkommen til å delta.

Tidspunkt: Mandag 30. august kl. 18.00 -19.00
Lenke til påmelding: Webinar på Zoom 

Bidragsytere:

Sonja Erlenkamp, Innovasjonsrådgiver og leder for kompetansegruppe «Afasi» ved Sunnaas sykehus HF
Iselin Partee, Logoped MNLL, Sunnaas Sykehus HF
Melanie Kirmess, logoped MNLL og førsteamanuensis, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
Frank Becker, klinikkoverlege og førsteamanuensis, Sunnaas Sykehus HF og Universitetet i Oslo

 

print