Afasiforbundet i Norge

Vil du delta i et forskningsprosjekt?

Aktuelle deltagere i masterprosjektet er døve og hørselshemmede tegnspråkbrukere med afasi som mottar logopedisk oppfølging, samt logopeder som arbeider med døve og hørselshemmede tegnspråkbrukere med afasi.

Maria Haldorsen er mastergradsstudent i logopedi, ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider for tiden med sitt masterprosjekt, der hun ønsker å undersøke det logopediske tilbudet som finnes for døve og hørselshemmede tegnspråkbrukere som er rammet av afasi.
 
Dersom du selv har erfaring med logopedisk oppfølging for døve og hørselshemmede tegnspråkbrukere med afasi, eller kan hjelpe henne å komme i kontakt med noen som har det, ønsker Maria å komme i kontakt med deg. Ta gjerne kontakt med henne dersom du har spørsmål, ønsker mer informasjon, eller har tips til hvem hun kan kontakte.
 
Av personvernhensyn ber vi dere være vennlig å ikke tagge/skrive navn på aktuelle deltagere i kommentarfeltet. Ta heller kontakt med Maria på e-post: marhald@uio.no
 
Marias veileder er Arnfinn Muruvik Vonen, og prosjektet er godkjent av NSD og REK. Prosjektet er registrert i Forskpro: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/forskpro/prosjekter/uv/isp/logopedisk-oppfolging-for-dove-og-hoyrslehemma-teiknsprakbrukarar-med-afasi/index.html

Marias veileder er Arnfinn Muruvik Vonen, og prosjektet er godkjent av NSD og REK. Prosjektet er registrert i Forskpro: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/forskpro/prosjekter/uv/isp/logopedisk-oppfolging-for-dove-og-hoyrslehemma-teiknsprakbrukarar-med-afasi/index.html

Du kan lese mer om prosjektet her:

Informasjonsskriv masterprosjekt døve og hørselshemmede med afasi

print