Afasiforbundet i Norge

Spørreundersøkelse om tilbakemeldinger på nettsteder

Bli med på en spørreundersøkelse om erfaringer med nav.no og hvordan gi digitale tilbakemeldinger. Dine svar er viktige! Undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet TiTi, som handler om hvordan utforme en god og nyttig tilbakemeldingsfunksjon. Målet er at brukerne skal bli hørt, og at nettløsninger skal bli enklere og mer brukervennlige for alle.

print