Afasiforbundet i Norge

Ny bok om livet med sykdom og ervervet hjerneskade

Høye topper  og dype daler er en samling tekster om dagliglivets utfordringer etter alvorlig sykdom.

Merete Holmsen levde et aktivt liv som forfatter, pedagog og rådgiver. For 25 år siden hadde hun overvunnet alvorlig kreft, og framtiden så lys ut. Hun hadde mange planer både faglig og sosialt.

Så kom sjokket. Beskjeden om at kreften var tilbake – med spredning. Hun måtte gjennom flere store operasjoner, den siste med hjerneskade som komplikasjon. Forfatteren våknet opp uten ord….

Det er en beretning om å bygge opp livet på nytt etter en hjerneskade. Om sorg, men også håp og en vilje til å stå på, selv om det koster krefter.

Boken er holdt i et enkelt språk for å lete lesingen for personer som bl.a. strever med afasi og konsentrasjon. Dens hovedformål er å fungere som en brobygger i kommunikasjonen mellom den som er rammet av hjerneskade og deres pårørende eller i møte med saksbehandlere i ulike etater.

Her kan du bestille boken: Høye topper og dype daler – Afasiforbundet i Norge

Boken er utgitt av Infoliten BOK  a/s
www.infolitenbok.no

Forfattere: Merete Holmsen og Lisbeth Iglum Rønhovde

Illustratør: Katrine Kalleklev

print