Afasiforbundet i Norge

Medlem i Afasiforbundet?

For mange som blir rammet av afasi og deres pårørende er tilgang på god informasjon viktig. Mangel på informasjon kan være svært belastende både for den afasirammede og pårørende.  Informasjon kan være til hjelp og bidra til å lette litt på usikkerheten  som en endret livssituasjon  innebærer.

Når du melder deg inn i Afasiforbundet får du tilsendt:

Hva er afasi? Hefte for deg med afasi
Gi Tid brosjyre og kort
Brosjyrer om afasi
Samtaler om helse – folder til bruk hos legen

Vi har flere brosjyrer, hefter og annet materiell. Se også nettbutikk på www.afasi.no

  • Afasiforbundet i Norge er åpent for alle interesserte og jobber for at personer med afasi og deres pårørende skal oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet.
  • Vi jobber interessepolitisk med saker som kan bedre situasjonen til mennesker med afasi.
  • Vi har mange likepersoner, både personer med afasi og pårørende.
  • Vi arrangerer kurs og støtter lokalforeningenes virksomhet.
  • Medlemskap i Afasiforbundet gir også rett til å bli medlem i en lokalforening.
  • Som medlem mottar du årlig 4 nummer av Afasiposten.

Medlemskap koster kr 300,- pr år, kr 250,- for støttemedlem og kr 100,- for husstandsmedlem

Meld deg inn her.

print