Afasiforbundet i Norge

Nyhet! Kryssordhefte

Kryssordene i dette heftet er en blanding av kryssord som har vært publisert i Afasiposten sammen med noen nye oppgaver. Vi håper at oppgavene i heftet kan skape meningsfull aktivitet og inspirere til å prøve nye ting. Det er god trening i det å forsøke, selv om man nødvendigvis ikke klarer alt.

Det er nok ikke alle oppgavene som vil passe like godt for alle personer med afasi, men prøv deg fram.

Lykke til med oppgaveløsningen!

Kryssordet bestiller du i nettbutikken vår.

Medlemspris kr 60,- inkl. porto

Ikke medlemmer kr 100,- inkl. porto

Nettbutikk:    Kryssordhefte – Afasiforbundet i Norge

print