Afasiforbundet i Norge

Mangler du logoped? Da vil vi gjerne høre fra deg

Afasiforbundet vil gjerne komme i kontakt med deg med afasi, som har opplevd hvordan det kjennes å ikke få timer hos logoped på grunn av mangelfull logopeddekning i kommunen.

I Afasiforbundets logopedundersøkelse fra 2019 svarte 7 av 10 kommuner at de ikke har logoped som gir språktrening til voksne.  Ifølge nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet bør språktrening starte kort tid etter hjerneslaget eller annen skade. Språktreningen bør være intensiv, dvs. minimum fem timer per uke.

Afasiforbundet jobber for at logoped må bli en skal-tjeneste i kommunen. Vi ønsker  kontakt med enda flere som ikke får den logopedhjelpen de har krav på.

Du treffer oss på telefon 22 42 86 42 om du har lyst til å ta en prat med oss.

Eller send epost:  afasi@afasi.no

Vennlig hilsen

Marianne Brodin, Generalsekretær
Hogne Jensen, styrelder

 

 

print