Afasiforbundet i Norge

Til deg som jobber som logoped med afasirammede og/eller telelogopedi

For mange har koronapandemien medført store endringer, og mange logopeder har måttet arbeide på andre måter enn tidligere. Nå får du muligheten til å dele dine erfaringer fra ditt arbeid som logoped i denne perioden. Spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjektet som er et samarbeid mellom forskere på Universitetet i Oslo og

Sunnaas sykehus HF.
Vi håper du vil delta i prosjektet og svare på spørreundersøkelsen vår. Svarfrist er 30.9.
print