Afasiforbundet i Norge

Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre

Regjeringen bevilger 400 millioner kroner til en tiltakspakke for sårbare eldre. Som ledd i dette har Stiftelsen Dam fått i oppgave av Helsedirektoratet å forvalte 50 millioner kroner.

Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål. Afasiforbundet er medlemsorganisasjon i Stiftelsen Dam, og søknad kan sendes gjennom oss.

Programmet skal støtte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse hos sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien.

Det skal prioriteres å gi støtte til besøksvert- og besøksvenntjenester rettet mot eldre, tiltak som sikrer sosialt samvær eller tilbyr praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for eldre som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene.

Det kan søkes om mellom 30.000 og 300.000 kroner.

Prosjektet/tiltaket må:

  • Ha eldre (over 65 år) som sin primære målgruppe, men kan også rette seg mot pårørende dersom tiltaket ellers fyller programmets formål.
  • Være knyttet til den pågående koronaepidemien.
  • Være rettet mot målgrupper i Norge.
  • Ha som målsetning å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.
  • Starte opp innen utgangen av 2020.
  • Avsluttes innen 31. desember i 2021.
  • Ikke ha søkt om midler i dette programmet tidligere (samme søknad kan ikke sendes flere ganger).

Søknaden opprettes av Afasiforbundet.  Det er løpende søknadsfrist og søknaden behandles fortløpende av Stiftelsen Dam sitt fagutvalg.

Om programmet på Stiftelsen Dams nettsider.

Vil du vite mer? Ta kontakt med Afasiforbundet på telefon 22 42 86 44 eller epost: afasi@afasi.no

print