Afasiforbundet i Norge

E-læring for pårørende

Mange som opplever afasi i familien kan fortelle at det påvirker sosial omgang, relasjoner og følelser. Gjennom Stiftelsen Dam fikk vi midler et prosjekt for pårørende. Dette resulterte i et pårørendekurs, et hefte og denne e-læringsmodulen. Innholdet er basert på erfaringer, tips og råd fra pårørende, personer med afasi og fagpersoner. Vi håper at innholdet kan være til nytte for deg og dine.

 E-læring for pårøende

 

print