Afasiforbundet i Norge

Mangler du logoped?

Vi går mot sommerferie og det er fin tid for mange. Det er ikke alltid slik for dem som trenger rehabilitering om sommeren. Afasiforbundet vil gjerne komme i kontakt med personer med afasi/pårørende som har opplevd hvordan det kjennes å ikke få timer hos logoped på grunn av mangelfull logopeddekning i kommunen.

I Afasiforbundets logopedundersøkelse fra 2019 svarte 7 av 10 kommuner at de ikke har logoped som gir språktrening til voksne.  Ifølge nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet bør språktrening starte kort tid etter hjerneslaget og være på minimum fem timer per uke.

12.000 personer pr år får hjerneslag og ca. 25% av disse får afasi. En kan også få afasi ved traumatiske hodeskader og sykdommer i hjernen. Vansker med å kommunisere rangeres av mange slagrammede som verre enn lammelser i arm eller ben. Slagrammede med språkvansker har mindre sjanse å komme tilbake til jobb og er mindre aktive og deltakende i samfunnet enn de uten språkvansker.

  • Afasiforbundet jobber for at språkrehabilitering må være en del av forsvarlig rehabilitering og oppfølging i kommunene, enten ved kommunal eller privat løsning
  • Logoped må inn som en «skal-tjeneste» i kommunene
  • Det er for få fagpersoner som jobber med afasi. Mange får ikke tilstrekkelig hjelp.

Pasientene trenger rask og intensiv språktrening kort tid etter at de har fått hjerneslag, uansett årstid. Det er politikernes ansvar å sikre at personer med afasi får språktrening når de trenger det, og at tilbudet er i tråd med nasjonale anbefalinger. Slik at du og jeg får et godt rehabiliteringstilbud hvis vi skulle få hjerneslag – uansett tiden på året. Rettigheter til opptrening av språkfunksjon etter sykdom eller skade er hjemlet i opplæringsloven kap. 4 A-2.

Afasiforbundet er tilgjengelig på telefon 22 42 86 42 eller epost afasi@afasi.no  i hele sommer om du har noe du vil formidle.

God sommer!

 

print