Afasiforbundet i Norge

Sjekkliste for kommunikasjonsvansker etter ervervet hjerneskade

Et verktøy for screening og henvisning til logoped.

Sjekklisten er utviklet av Sheila MacDonald SLP, M.CI.Sc. Reg. Oversatt til norsk av Hanne Lilletvedt, logoped MNLL og Kristine Gulbrandsøy, logoped MNLL.

Sjekkliste for kommunikasjonsvansker etter ervervet hjerneskade

print