Afasiforbundet i Norge

Informasjonspakke

For mange som blir rammet av afasi og deres pårørende er tilgangen på god informasjon tidlig i forløpet viktig. Ofte kan mangel på informasjon en klar vei videre være svært belastende både for den afasirammede og deres pårørende.  Vi håper at informasjonspakken kan være til hjelp og bidra til å lette litt på usikkerheten og belastningene som en livsendrede situasjon ofte innebærer.
Alle nye medlemmer får tilsendt informasjonspakken gratis.

Fagpersoner kan bestille opptil 10 stk gratis. Porto belastes for antall over 10 pakker.

Informasjonspakken inneholder:

  • Brosjyrer om afasi
  • ”Gi Tid” kort
  • Afasiforbundets medlemsblad ”Afasiposten”

Bestill i nettbutikken vår eller send en epost til afasi@afasi.no

print