Afasiforbundet i Norge

Afasi og videokonsultasjon

Vi vil gjerne ha kontakt med logopeder og personer med afasi som har positive erfaringer med logopedbehandling som videokonsultasjon. Dette kan bli en liten sak  i Afasiposten. Ta kontakt med annika@afasi.no om dere har noen positive historier og noen  som vil dele erfaringene sine.

Bakgrunnsinformasjon:
På grunn av situasjonen med korona-viruset kan logopeder nå  gjennomføre konsultasjoner uten fysisk kontakt med pasientene. Helfo har utarbeidet en midlertidig forskrift som gir rom for videokonsultasjon. Den inneholder blant annet informasjon om at videokonsultasjoner skal gjøres i henhold til informasjonssikkerhet og på bestemte plattformer. Denne gjelder foreløpig fram til 1. september 2020.

 

print