Afasiforbundet i Norge

Veiledningstjeneste for rehabilitering

På grunn av den pågående og kritiske situasjonen med spredning av koronavirus kan det være usikkerhet knyttet til ulike rehabiliteringstilbud. Sunnaas Sykehus tilbyr derfor nå en utvidet veiledningstjeneste for rehabilitering.

Denne tjenesten nåes på tlf. 66 96 96 96, og er for pasienter, pårørende, helsepersonell og særlig fastleger. Veiledningstjenesten bemannes av fagpersoner ved Sunnaas sykehus.

Les gjerne mer her: Om utvidet veiledningstjeneste for rehabilitering

print