Afasiforbundet i Norge

Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

Folk bor i hele landet vårt. Hvis noen trenger rehabilitering med språkproblemer etter hodeskader, svulster, hjerneslag eller andre hjernesykdommer, behøver de logoped. Ifølge Afasiforbundets logopedundersøkelse for 2019 viser at 62,7 % av norske kommuner ikke har offentlige logopeder til voksne.
Hvor mange kommuner har offentlige logopeder til voksne? Og når det gjelder de kommunene som faktisk har logoped, hvor høy stillingsprosent har de?

Bent Høie svarer at logopeder er en viktig yrkesgruppe for pasienter som er i et rehabiliteringsløp hvor hjernens språksenter er skadet. Alle kommuner skal ha tilbud om logopedtjenester. Slik er det ikke i dag. De ulike måtene å finansiere og organisere tjenestetilbudet på har bidratt til uklare ansvarslinjer. Les hele svaret i lenken nedenfor.

Spørsmål til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

print