Afasiforbundet i Norge

Afasi og samtale

Artikkelserien “Praktiske råd om det å snakke sammen” gir gode råd om å samtale med personer med afasi. Artikkelserien kan du lese og laste ned her:  Artikler om afasi og samtale

Serien gir blant annet råd om miljø for samtale, tid og pauser, samtalestrategier, kroppsspråk og lese-skrive-tegne.

Artikkelserien har tidligere vært publisert i Afasiposten.

Forfattere av teksten er logopedene Margit Corneliussen, Line Haaland-Johansen og Eli Qvenild, samt språkforsker Marianne Lind.

print