Afasiforbundet i Norge

Afasiforbundets logopedundersøkelse 2019

Våren 2019 gjennomførte Afasiforbundet to spørreundersøkelser som kartla logopeddekningen rundt om i Norges kommuner. En spørreundersøkelse gikk til logopedene og en gikk til kommunene. Tilsammen bidro 280 logopeder og 65 kommuner. Her finner du fullstendig rapport. 2019_Juni_Afasiforbundet_Statusrapport logoped Norge

 

print