Afasiforbundet i Norge

Slagorganisasjoner samarbeider

Afasiforbundet i Norge, Landsforeningen for slagrammede (LFS) og LHL Hjerneslag har ett mål: Ivareta interessene til de slagrammede og pårørende på en effektiv og god måte. Alle tre organisasjoner har i noen uker sammen med Norsk forening for slagrammede (NFS) arbeidet med å etablere et slagforum som skal koordinere slagorganisasjonenes kontakt med helsemyndighetene, og gjennomføre felles tiltak og arrangere felles aktiviteter når det er naturlig. NFS har etter styremøte 28. januar trukket seg fra dette arbeidet uten begrunnelse. – Vi beklager at ikke alle vil delta videre, da vi sikre på at vi vil gjøre hverdagen enklere for slagrammede, pårørende, helsepersonell og helsemyndigheter ved å stå sammen. Men vi tre – LHL Hjerneslag, LFS og Afasiforbundet – må ta ansvar å jobbe sammen videre, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag, leder Roger Amundsen i LFS og leder Hogne Jensen i Afasiforbundet. De tre, sammen med Aksjonsgruppa for bedre slagrehabilitering, vil levere felles høringssvar til Helsedirektoratet på pakkeforløp hjerneslag fase 2. Afasiforbundet, LFS og LHL Hjerneslag vil også ha felles arrangement under Arendalsuka og stå sammen på stand under den store nasjonale konferansen om hjerneslag i Oslo Kongressenter i februar.

print