Afasiforbundet i Norge

Temamøter på Aker sykehus

Slagrammede og pårørende er hjertelig velkomne til vårens temamøter 2019.

Temamøte 1:  Fredag 25. januar  kl. 11:00 – 13:30

  • Usynlige vansker – skjulte vansker og utfordringer i hverdagen. Ved ergoterapeut

Temamøte 2:  Fredag  8. mars kl. 11:00 – 13:30

  • Anbefalt kosthold for slagrammede. Temaet er tilrettelagt for slagrammede både med og uten svelgevansker. Ved klinisk ernæringsfysiolog og logoped

Temamøte 3:  Fredag 24 mai kl. 11:00 – 13:30

  • Fysisk trening etter hjerneslag. Ved fysioterapeut

Læringstilbudet er et samarbeid mellom Afasiforeningen i Oslo og omegn, Slagrammedes forening i Oslo, Enhet for rehabilitering og Lærings- og mestringssentret i Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus.

Temamøtene er gratis. Det er ikke nødvendig å melde seg på i forkant.

Sted: Oslo Universitetssykehus HF, Aker Sykehus Lærings- og mestringssenteret – bygg 41 B

Se brosjyre og plakat som kan lastes ned her.

Illustrasjon: Simon Brun
print