Afasiforbundet i Norge

Søk ExtraStiftelsen-midler!

Drømmer du om å bli overrasket med at du får midler til ditt prosjekt? I juni kan det bli din tur. Vårens søknadsrunde for Helse- og ExtraExpress-prosjekter er åpen og vi vil svært gjerne ha søkere.

Om Helseprosjekter

Formålet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge og som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Alle kan søke om støtte til helseprosjekter, men søknaden må sendes fra eller i samarbeid med en frivillig organisasjon. Afasiforbundet er medlem i ExtraStiftelsen og dermed godkjent søkerorganisajson.

Søknadsfristen er 1. mars.

Om ExtraExpress

ExtraExpress er en ordning for ExtraStiftelsens medlemsorganisasjoner. Afasiforbundet er medlem. Det er  fortrinnsvis lokale lag og foreninger som kan søke om midler til aktiviteter og tiltak.

Gjennom ExtraExpress kan du søke om prosjektmidler til mindre og lokalbaserte helseprosjekter. Dette kan for eksempel være midler til lokale treningsgrupper, ulike type kurs, samlinger og aktiviteter, utstyr som bidrar til aktivitet og frivillighet, eller lignende. Prosjektet bør basere seg på frivillig innsats og bidra til lokal aktivitet, tilrettelegging eller mestring.

Søknadsfristen er 15. mars.

Hvordan søke?

Tilgang til søknadsskjemaer, og innloggingsinformasjon til søknadsportalen ExtraWeb, får du av Afasiforbundet.

Les retningslinjene før du går i gang: https://www.extrastiftelsen.no/sok/

Du er velkommen til å ta kontakt med oss når som helst om du har spørsmål og ønsker å søke.

hilsen fra
Afasiforbundet i Norge

Marianne Brodin eller Annika N. de Leon, tlf. 22 42 86 44, epost: afasi@afasi.no

print